تا %60 تخفیف خرید برای 6 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

رپلیکیشن اکتیودایرکتوری چگونه انجام می شود؟ اجزای Replication

برای درک بهتر این عملیات بهتر است آن را به دو قسمت تقسیم کنیم ، قسمت اول اینکه ابتدا بدانیم چه اطلاعاتی در ساختار اکتیو دایرکتوری وجود دارد که باید همسان شود. قسمت دوم نحوه و چگونگی انجام این عمل است.

قسمت اول از ساختار رپلیکیشن در اکتیودایرکتوری

تمام اطلاعات اکتیو دایرکتوری در فایلی بنام Ntds.dit ذخیره می شود که در حقیقت قلب اکتیو به حساب می آید.این فایل بصورت logical به چهار بخش تقسیم می شود که به هر یک از آنها Naming Context گفته و هر یک اطلاعات خاصی را در خود نگهداری می کند.

وب سایت توسینسو
  1. Schema : در این بخش اطلاعات مربوط به جزئیات اشیاء (objects) و صفات مربوط به اشیاء ذخیره می شود. این اطلاعات در کل Forest توسط دومین کنترلری که صاحب رول Schema master است کنترل و تغییر می کند.
  2. Configuration : اطلاعات مربوط به کل Forest از قبیل تعداد دامین های موجود در Forest ، ارتباط Trust بین دامین هاو سایت ها در این قسمت ذخیره و توسط دومین کنترلری که صاحب رول Domain Naming Master در کل Forest تغییر می کند.
  3. Domain date : اطلاعات مربوط به اشیاء موجود در یک دامین ((..,user, computer در این بخش ثبت شده و در سایر دومین کنترلرهای آن دامین توسط عمل Replication یکسان می شود.
  4. Application : این بخش از ویندوز سرور 2003 به بعد اضافه گردیده و قابل استفاده برای برنامه هایی که اطلاعات خود را در اکتیو ذخیره می کنند.این بخش شامل دو قسمت می باشد:
  • الف : Forest DNS Zone : رکوردهای SRV و CNAME مربوط به Forest را ذخیره می کند و توسط عمل Replication بین تمام دومین کنترلرهای موجود در Forest که دارای سرور DNS می باشند منتقل و یکسان می شود.
  • ب: Domain DNS Zone : تمام رکوردهای DNS را در خود ذخیره کرده و توسط عمل Replication بین تمام دومین کنترلرهای آن دامین منتقل و یکسان می شود.

برای مشاهده بخش های گفته شده می توانیم از نرم افزارهای ADSIEdit یا LDP استفاده کنیم.

قسمت دوم از ساختار رپلیکیشن در اکتیودایرکتوری

قبل از توضیح در مورد چگونگی انجام عمل Replication لازم به توضیح است که شرح ذیل برای زمانی است که کل ساختار Forest در شبکه محلی قرار دارد و مفهوم Site فعلا مطرح نیست.هنگامیکه یک دومین کنترلر راه اندازی می شود برنامه توزیع شده ای بنامConsistency Checke) KCC(Knowledge که وظیفه آن برقراری ارتباط بین دومین کنترلرهایی است که بصورت دسته جمعی در یک توپولوژی عملیات Replication قرار دارند را بر عهده دارد.این برنامه هر 15 دقیقه یکبار روی دومی کنترلر اجرا می شود.

عملیات Intersite Replication زمانی آغاز می شود که در اکتیو دایرکتوری تغییری ایجاد شده است ، بطور مثال اکانتی ایجاد شده است .دومین کنترلری که این تغییرات بر روی آن ایجاد شده 15 ثانیه صبر میکند و سپس آن را به سمت اولین Partner خود ارسال میکند در مواردی که دومین کنترلر بیش از دو Partner داشته باشد تغییرات بعدی با یک تغییر 3 ثانیه ای به سمت Partner بعدی ارسال می شود.

این 3 ثانیه باعث کم کردن بار بیش از حد می شود.لازم به توضیح است که بعضی از تغییرات Replication بدون وقفه 15 ثانیه انجام می شود که بنام Urgent Replication معروف است.تغییراتی مانند Account Password Change و Account Lockout از این دست می باشند که البته مکانیسم Urgent Replication با معمولی متفاوت است.

نویسنده : محمد رفیعی

منبع: مایکروسافت

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
1 نظر
افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند