آموزش تهیه شناسنامه سخت افزاری سیستم ها در شبکه با WMIC

داستان از این قرار بود که من باید بدون اینکه به سیستمی بصورت local وارد بشم یا اینکه ریموت بزنم باید شناسنامه تک تک سیستم های این شبکه استانی رو لیست کنم!! خب کاری که به ذهنم رسید دستور WMIC بود.خلاصه با تولید این فایل که یک فایل .bat هست تونستم با ظرف مدت چند دقیقه شناسنامه همه سیتم ها رو کامل کنم!!! نکته اینکه ، این دستور فقط برای دریافت شناسنامه ریموت هست و برای استفاده روی سیستم local باید قسمت node,user,pass همه سطرها رو حذف کنید. نکته بعدی اینکه باید RPC روی دستگه ها یا فایروال باز باشه.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
@echo off 
wmic /node:192.168.110.210 /user:h_majidi@farstec.com /password:123456 /output:c:\main.csv baseboard list brief
wmic /node:192.168.110.210 /user:h_majidi@farstec.com /password:123456 /output:c:\cpu.csv cpu list brief
wmic /node:192.168.110.210 /user:h_majidi@farstec.com /password:123456 /output:c:\memory.csv memorychip list brief
wmic /node:192.168.110.210 /user:h_majidi@farstec.com /password:123456 /output:c:\odd.csv cdrom list brief
wmic /node:192.168.110.210 /user:h_majidi@farstec.com /password:123456 /output:c:\lan.csv nic list brief
wmic /node:192.168.110.210 /user:h_majidi@farstec.com /password:123456 /output:c:\os.csv os list brief
wmic /node:192.168.110.210 /user:h_majidi@farstec.com /password:123456 /output:c:\osNAME.csv os get name
wmic /node:192.168.110.210 /user:h_majidi@farstec.com /password:123456 /output:c:\HDD.csv diskdrive list brief
wmic /node:192.168.110.210 /user:h_majidi@farstec.com /password:123456 /output:c:\systemINFO.csv computersystem list brief
wmic /node:192.168.110.210 /user:h_majidi@farstec.com /password:123456 /output:c:\PRINTER.csv printer list brief
wmic /node:192.168.110.210 /user:h_majidi@farstec.com /password:123456 /output:c:\SOUND.csv sounddev list brief
copy c:\main.csv+c:\cpu.csv+c:\memory.csv+c:\odd.csv+c:\lan.csv+c:\os.csv+c:\HDD.csv+c:\systemINFO.csv+c:\PRINTER.csv+c:\SOUND.csv+\c:\osNAME.csv c:\Hamid.csv
del "c:\main.csv"
del "c:\cpu.csv"
del "c:\memory.csv"
del "c:\odd.csv"
del "c:\lan.csv"
del "c:\os.csv"
del "c:\osNAME.csv"
del "c:\HDD.csv"
del "c:\systemINFO.csv"
del "c:\PRINTER.csv"
del "c:\SOUND.csv"
pause

موفق باشید


نظرات