محمد مهدی نوری برجی
فریلنسر در حوزه امنیت و برنامه نویسی اندروید و ios

آموزش گام به گام راه اندازی FSRM در ویندوز سرور 2012

در این مطلب قصد داریم با سرویس FSRM در ویندوز سرور به صورت کاملاً کاربردی آشنا شده و به بررسی مفاهیم این سرویس در ویندوز سرور بپردازیم. تا انتهای این مطلب همراه من باشید.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

آموزش نصب FSRM

1. Server manager را باز کنید و روی گزینه Add Role And Features کلیک کنید و روی گزینه Next کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۲.روی گزینه Next کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۳.روی گزینه Next کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۴.گزینه File and storage services را باز کنید و از درون ان گزینه File and iscsi services را باز کنید و گزینه File server resource manager را انتخاب کنید و روی گزینه Next کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۵.روی گزینه Next کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۶.روی گزینه Install کلیک کنید و تا زمانی که Role نصب شود صبر کنید.

وب سایت توسینسو

آموزش اعمال Quota folder در FSRM

۱.به قست Administrative Tools بروید و File Server Resource manager را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۲.قسمت quota management را باز کنید و از درون ان quotas را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۳.روی quotas راست کلیک کنید و گزینه ...Create Quata را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۴.در قسمت اول از شما میپرسد که مسیر فولدر پوشه ای که شما می خواهید روی ان Quota را اعمال کنید مسیرش کجاست.

وب سایت توسینسو

۵.روی گزینه Browse کلیک کنید و فولدری گه می خواهید را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۶.در قسمت پایین شما می توانید بگویید که چه مقدار فولدر شما محدود شود اگر گزینه بالا را انتخاب کنید از Template های مجود استفاده می کنید و اگر گزینه پایین را انتخاب کنید شما می توانید خودتان دستی وارد کنید من گزینه پایین را انتخاب می کنم و روی گزینه Coustom properties کلیک می کنم.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۷.در قسمت description شما باید توضیحاتی برای Tmplate خود بنویسید.

وب سایت توسینسو

۸.در قسمت پایین از شما می پرسد که می خواهید چقدر فولدر را محدود کنید در قسمت پایین اگر Hard quota را انتخاب کنید جلوی کاربر را می گیرد و نمی گذارد بیشتر از حجم معین فایل قراردهد ولی اگر روی Soft qouta بگذارید فقط به کاربر هشدار می دهد ولی جلویش را نمی گیرد در این اموزش من روی  Hard quota قرار میدهم.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

9.در قسمت پایین به شما می گویید که چگونه اگر داشت که پر می شد به شما اطلاع می بدهد.

وب سایت توسینسو

۱۰.روی گزینه add کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۱۱.در قسمت بالا به شما می گوید اگر چند درصد از فولدر پر شد به شما اطلاع بدهد در تب اول به شما ایمیل می دهد.

وب سایت توسینسو

۱۲.اگر تیک اول را بزنید این قابلیت فعال می شود ولی برای فرستادن ایمیل باید سرویس snmp فعال باشد خب در فیلد اول باید شما ایمیل خود را پارد کنید .

وب سایت توسینسو

۱۳.در فیلد بعدی مضوع ایمیل را می پرسد.

وب سایت توسینسو

۱۴.در فیلد بعدی از شما متن ایمیل را می پرسد.

وب سایت توسینسو

۱۵.در تب وقتی که فایل به ان در صدی گه گفتیم رسید لاگ می گذارد.

وب سایت توسینسو

۱۶.اگر تیک بالا را بزنید این قابلیت فعال می شود.

وب سایت توسینسو

۱۷.در فیلد پایین شما می توانید متن لاگ را تغییر دهید من در این اموزش ان را تغییر ندادم.

وب سایت توسینسو

۱۸.در تب بعدی اگر تیک بالا را بزنید شما می توانید بگویید که اگر به درصدی گه گفتید رسید یک اسکریپت را اجرا کند بازدن گزینه بالا این قابلیت فعال می شود من اسکیریپت نویسی بلد نیستم و به این خاطر این قابلیت را فعال نمی کنم.

وب سایت توسینسو

۱۹.در تب بعدی اگر به ان در صدی که گفتید رسید یک گزارش به شما می دهد.

وب سایت توسینسو

۲۰.اگر تیک بالا را بزنید این قابلیت فعال می شود در قسمت پایین شما می گویید که از چه چیزی گزارش بگیرد من در اینجا گفتم که از فایل های تکراری گزارش بدهد و در قسمت پایین اگر تیک ان را بزنید ایمیل شما را می خواهد که گزارش را به ان بدهد .

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۲۱.روی گزینه ok کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۲۲.روی گزینه ok کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۲۳.روی گزینه create کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۲۴.در اینج اگر تیک اول را بزنید این را جزو Tmplate های خود قرار میدهد ولی اگر تیگ پایین را بزنید جزو Tmplate های خود ان را قرار نمی دهد من تیک بالا را می زنم در فیلد پایین از شما اسم Tmplate را می خواهد روی گزینه ok کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۲۵.وقتی که FSRM شما به این شکل شد یعنی Qouta شما اعمال شده.

وب سایت توسینسو

آموزش استفاده از File Screening Management

File Screening Management.۱ را باز کنید و قسمت File screens را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۲.روی قسمت File Screens کلیک راست کنید و گزینه ...Create File screen را انتخاب کنید یک پنجره مانند زیر برای شما باز می شود.

وب سایت توسینسو

۳.در قسمت اپل از شما می پرسد که می خواهید روی کدام فولدر این عملیات اعمال شود Browse کنید و فولدر خود را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۴.در قسمت بعد از شما می پرسد که چه چیزی را می خواهید محدود کنید می توانید با زدن تیک اول از Tmplate های مجود استفاده کنید یا بازدن تی دوم خودتان دستی وارد کنید من در این ازمایش دستی وارد می کنم.

وب سایت توسینسو

۵.روی گزینه... costum properties کلیک کیند در قسمت اول از شما می پرسد که می خواهید یکی از Tmplate های مجود را edit کنید یا یک Tmplate جدید بسازید من در این اموزش ساخت یک Tmplate جدید را انتخاب می کنم.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۶.در قسمت اول اسم شما باید یک اسم برای Tmplate خود انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۷.در قسمت دوم ازشما می پرسد که چه نوع فایل را می خواهید ممنوع کنید در این اموزش من فیل هایی با پسوند MVK را ممنوع می کنم سپس روی گزینه Add کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۸.در قسمت بعدی از شما می پرسد که چه نوع فایل هایی را باز بگذارد من در این اموزش فایل های MP3 را باز می گزارم و سپس روی گزینه Add کلیک کنید و روی گزینه Ok کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۹!! نصب FSRM


1. Server manager را باز کنید و روی گزینه Add Role And Features کلیک کنید و روی گزینه Next کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۲.روی گزینه Next کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۳.روی گزینه Next کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۴.گزینه File and storage services را باز کنید و از درون ان گزینه File and iscsi services را باز کنید و گزینه File server resource manager را انتخاب کنید و روی گزینه Next کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۵.روی گزینه Next کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۶.روی گزینه Install کلیک کنید و تا زمانی که Role نصب شود صبر کنید.

وب سایت توسینسو

آموزش اعمال Quota folder در FSRM


۱.به قست Administrative Tools بروید و File Server Resource manager را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۲.قسمت quota management را باز کنید و از درون ان quotas را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۳.روی quotas راست کلیک کنید و گزینه ...Create Quata را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۴.در قسمت اول از شما میپرسد که مسیر فولدر پوشه ای که شما می خواهید روی ان Quota را اعمال کنید مسیرش کجاست.

وب سایت توسینسو

۵.روی گزینه Browse کلیک کنید و فولدری گه می خواهید را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۶.در قسمت پایین شما می توانید بگویید که چه مقدار فولدر شما محدود شود اگر گزینه بالا را انتخاب کنید از Template های مجود استفاده می کنید و اگر گزینه پایین را انتخاب کنید شما می توانید خودتان دستی وارد کنید من گزینه پایین را انتخاب می کنم و روی گزینه Coustom properties کلیک می کنم.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۷.در قسمت description شما باید توضیحاتی برای Tmplate خود بنویسید.

وب سایت توسینسو

۸.در قسمت پایین از شما می پرسد که می خواهید چقدر فولدر را محدود کنید در قسمت پایین اگر Hard quota را انتخاب کنید جلوی کاربر را می گیرد و نمی گذارد بیشتر از حجم معین فایل قراردهد ولی اگر روی Soft qouta بگذارید فقط به کاربر هشدار می دهد ولی جلویش را نمی گیرد در این اموزش من روی  Hard quota قرار میدهم.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

9.در قسمت پایین به شما می گویید که چگونه اگر داشت که پر می شد به شما اطلاع می بدهد.

وب سایت توسینسو

۱۰.روی گزینه add کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۱۱.در قسمت بالا به شما می گوید اگر چند درصد از فولدر پر شد به شما اطلاع بدهد در تب اول به شما ایمیل می دهد.

وب سایت توسینسو

۱۲.اگر تیک اول را بزنید این قابلیت فعال می شود ولی برای فرستادن ایمیل باید سرویس snmp فعال باشد خب در فیلد اول باید شما ایمیل خود را پارد کنید .

وب سایت توسینسو

۱۳.در فیلد بعدی مضوع ایمیل را می پرسد.

وب سایت توسینسو

۱۴.در فیلد بعدی از شما متن ایمیل را می پرسد.

وب سایت توسینسو

۱۵.در تب وقتی که فایل به ان در صدی گه گفتیم رسید لاگ می گذارد.

وب سایت توسینسو

۱۶.اگر تیک بالا را بزنید این قابلیت فعال می شود.

وب سایت توسینسو

۱۷.در فیلد پایین شما می توانید متن لاگ را تغییر دهید من در این اموزش ان را تغییر ندادم.

وب سایت توسینسو

۱۸.در تب بعدی اگر تیک بالا را بزنید شما می توانید بگویید که اگر به درصدی گه گفتید رسید یک اسکریپت را اجرا کند بازدن گزینه بالا این قابلیت فعال می شود من اسکیریپت نویسی بلد نیستم و به این خاطر این قابلیت را فعال نمی کنم.

وب سایت توسینسو

۱۹.در تب بعدی اگر به ان در صدی که گفتید رسید یک گزارش به شما می دهد.

وب سایت توسینسو

۲۰.اگر تیک بالا را بزنید این قابلیت فعال می شود در قسمت پایین شما می گویید که از چه چیزی گزارش بگیرد من در اینجا گفتم که از فایل های تکراری گزارش بدهد و در قسمت پایین اگر تیک ان را بزنید ایمیل شما را می خواهد که گزارش را به ان بدهد .

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۲۱.روی گزینه ok کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۲۲.روی گزینه ok کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۲۳.روی گزینه create کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۲۴.در اینج اگر تیک اول را بزنید این را جزو Tmplate های خود قرار میدهد ولی اگر تیگ پایین را بزنید جزو Tmplate های خود ان را قرار نمی دهد من تیک بالا را می زنم در فیلد پایین از شما اسم Tmplate را می خواهد روی گزینه ok کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۲۵.وقتی که FSRM شما به این شکل شد یعنی Qouta شما اعمال شده.

وب سایت توسینسو

آموزش استفاده از File Screening Management

File Screening Management.۱ را باز کنید و قسمت File screens را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۲.روی قسمت File Screens کلیک راست کنید و گزینه ...Create File screen را انتخاب کنید یک پنجره مانند زیر برای شما باز می شود.

وب سایت توسینسو

۳.در قسمت اپل از شما می پرسد که می خواهید روی کدام فولدر این عملیات اعمال شود Browse کنید و فولدر خود را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۴.در قسمت بعد از شما می پرسد که چه چیزی را می خواهید محدود کنید می توانید با زدن تیک اول از Tmplate های مجود استفاده کنید یا بازدن تی دوم خودتان دستی وارد کنید من در این ازمایش دستی وارد می کنم.

وب سایت توسینسو

۵.روی گزینه... costum properties کلیک کیند در قسمت اول از شما می پرسد که می خواهید یکی از Tmplate های مجود را edit کنید یا یک Tmplate جدید بسازید من در این اموزش ساخت یک Tmplate جدید را انتخاب می کنم.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۶.در قسمت اول اسم شما باید یک اسم برای Tmplate خود انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۷.در قسمت دوم ازشما می پرسد که چه نوع فایل را می خواهید ممنوع کنید در این اموزش من فیل هایی با پسوند MVK را ممنوع می کنم سپس روی گزینه Add کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۸.در قسمت بعدی از شما می پرسد که چه نوع فایل هایی را باز بگذارد من در این اموزش فایل های MP3 را باز می گزارم سپس روی گزینه Add کلیک کنید و روی گزینه Ok کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۹.روش دوم شما می توانید یکی از Tmplate های مجود را edit کنید من در این اموزش Adio and video را انتخاب می کنم سپس روی گزینه Edit کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۱۰.در قسمت اول از شما می پرسد که می خواهید چه نوع فایلی را به این Tmplate اضافه کنید من فرمت MKV را محدود می کنم سپس روی گزینه add کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۱۱.در قسمت بعد از شما می پرسد که چه نوع فایلی را می خواهید ازاد بگذارید من در این اموزش فایل های MP3 را باز می گذارم سپس روی گزینه add کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۱۲.روی گزینه OK گلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۱۳.در تب بعد اگر که کسی خواست که فایلی با پسوندی که ممنوع کردید را درون فولدر قرار دهد با فعال کردن این قابلیت به شما ایمیل می دهد.

وب سایت توسینسو

۱۴.با زدن تیک اول این قابلیت برای شما فعال می شود.در قسمت اول از شما ایمیل Admin را می خواهد که به ان ایمیل بدهد.

وب سایت توسینسو

۱۵.در قسمت بعدی مضوع ایمیل را مشخص می کنید.

وب سایت توسینسو

۱۶.در قسمت بعدی متن ایمیل را از شما می خواهد.

وب سایت توسینسو

۱۷.در تب بعدی اگر که کسی خواست که فایلی با پسوندی که ممنوع کردید را درون فولدر قرار دهد با فعال کردن این قابلیت Log می گزارد.

وب سایت توسینسو

۱۸.بازدن تیک اول این قابلیت فعال می شود.

وب سایت توسینسو

۱۹.در قسمت بعدی از شما متن Log را می خواهد.

وب سایت توسینسو

۲۰.در تب بعدی اگر که کسی خواست که فایلی با پسوندی که ممنوع کردید را درون فولدر قرار دهد با غعال کردن این قابلیت یک اسکریپت را اجرا می کند من اسکریپت نویسی بلد نیستم به همین خاطر این قابلیت را فعال نمی کنم .بازدن تیک اول این قابلیت فعال می شود.

وب سایت توسینسو

۲۱.در تب اگر که کسی خواست که فایلی با پسوندی که ممنوع کردید را درون فولدر قرار دهد با فعال کردن این قابلیت برای شما گزارش می گیرد.

وب سایت توسینسو

۲۲.بازدن تیک اول این قابلیت فعال می شود.در قسمت اول از شما میپرسد که از چه چیزی گزارش بگیرد من در این اموزش از فایل های تکراری گزارش می گیرم.

وب سایت توسینسو

۲۳.در قسمت بعد ایمیل Admin را می خواهد که گزارش را برای ان بفرستد با زدن تیک بالای این فیلد این فیلد فعال می شود.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۲۴.روی گزینه OK کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۲۵.روی گزینه Creat کلیک کنید یک پنجره به شکل زیر برای شما باز می شود.

وب سایت توسینسو

۲۶.بازدن رادیو باتم بالا این تنضیمات را جزو یکی از Tmplate های مجود ذخیره می کند ولی بازدن رادیو باتم زیر این تنضیمات را جزو Tmplate های مجود ذخیره نمی کند من در این اموزش رادیو بات بالا را انتخاب می کنم.در فیلد پایین نامی را که با ان این تنضیمات را در Tmplate ها نمایش دهد را می خواهد.روی گزینه Ok کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۲۷.وقتی که FSRM شما به این شکل در امد یعنی Screens شما اعمال شده.

وب سایت توسینسو

در بخش اول قست دارم شما را با Storage Reports اشنا کنم.

آموزش استفاده از Storage Reports

1.FSRM خود را باز کنید.

وب سایت توسینسو

۲.روی قسمت Storage Reports Management راست کلیک کنید و گزینه Schedule New Reports Task کلیک کنید یک پنجره مانند زیر برای شما باز می شود.

وب سایت توسینسو

۳.در قسمت اول از شما نام Report را می خواهد.

وب سایت توسینسو

4.در قسمت دوم ازشما می پرسد که از چه چیز هایی می خواهید گزارش بگیرید.

وب سایت توسینسو

۵.در پایین از شما می پرسد که می خواهید خروجی شما از چه نوعی باشد من DHTML را انتخاب می کنم.

وب سایت توسینسو

۶.در تب بعد از شما می پرسد که از کجا می خواهید گزارش بگیرید.

وب سایت توسینسو

۷.روی گزینه Add کلیک کنید و مسیر جایی که می خواهید از ان گزارش بگیرد را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۸.در تب از شما می پرسد که ایا می خواهید که این گزارش به شما ایمیل شود.

وب سایت توسینسو

۹.بازدن تیک اول این قابلیت برای شما فعال می شود در فیلد اول از شما ایمیل را می خواهد که گزارش را به ان بفرستد.

وب سایت توسینسو

۱۰.در تب بعدی از شما می پرسد که می خواهید چه زمان هایی می خواهید گزارش بگیرد.

وب سایت توسینسو

۱۱.در قسمت اول از شما ساعت گرفتن گزارش را از شما می خواهد من ان را روی 12 شب می گزارم

وب سایت توسینسو

۱۲.بازدن گزینه Weeks از روی هفته شما زمان هایتان را تنظیم می کنید و لی با زدن گزینه Mnthly شما از روی ماه زمان هایتان را تنظیم میکنید من در این اموزش گزینه Weeks را انتخاب می کنم.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۱۳.در قسمت پایین شما می توانید روز هایی ک می خواهید گزارش بگیرد را انتخاب کنید من روز های زوج را انتخاب می کنم.

وب سایت توسینسو

۱۴.روی گزینه OK کلیک کنید وقتی که FSRM شما به این شکل در امد یعنی Report شما درست شده.

وب سایت توسینسو

۱۵.اگر که می خواهید همین حالا Report بگیرد می توانید روی Report تتان راست کلیک کنید و گزینه Run Report Task Now را بزنید.

وب سایت توسینسو

۱۶.حال برای شما یک کادر مانند زیر باز می شود.شما اگر گزینه اول را انتخاب کنید فقط نتیجه را به ایمیل شما ارسال می کند ولی بازدن گزینه دوم شما عملیات Report گرفتن را می بینید.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

آموزش استفاده از Class fiction Properties

چیست در این قسمت شما می توانید یک شرط تعریف کنید در قسمت بعد کارایی ان شرط را می گویم

ساخت شرط

۱.روی قسمت Classification کلیک کنید.

2.روی قسمت Classification properties راست کلیک کنید و گزینه Create Local Property کلیک کنید یک پنجره مانند زیر برای شما باز می شود.

وب سایت توسینسو

۳.در قسمت اول از شما نام شرط را می خواهد.

وب سایت توسینسو

۴.در قسمت بعد شما می توانید توضیحات شرط را بنویسید.

وب سایت توسینسو

۵.در قسمت بعد شما می توانید نوع شرط را انتخاب کنید به عنوان مپال از نوع بله یا خیر باشد و... من روی بله و خیر ان را می گزارم.

وب سایت توسینسو

۶.روی گزینه OK کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

نکته مقدار شرط را در قسمت بعد مشخص می کنید به عنوان مثال شرط شما بله باشد یا خیر

آموزش استفاده از Classification Rule

خب در این قسمت شما طعریف می کنید که Classification Properties شما روی چه فولدری عمال شود و مقدار ان را می توانید مشخص کنید و می گوید که اگر چه چیزی را پیدا کرد اجرا شود در قسمت بعد به شما می گویم که این قابلیت کجا کاربرد دارد.

ساخت Classification Roule

۱.روی قسمت Classification Management کلیک کنید و روی قسمت Classification Roule راست کلیک کنید و گرینه روی گزینه Create Classification Roule کلیک کنید یک پنجره مانند زیر برای شما باز می شود.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۲.در قسمت اول از شما نام Roule را می خواهد.

وب سایت توسینسو

۳.در قسمت بعد از شما توضیحات Roule را می خواهد.

وب سایت توسینسو

۴.در تب بعد از شما مسیر Folder را که می خواهید روی ان این Roule اعمال شود را می خواهد.

وب سایت توسینسو

۵.روی گزینه Add کلیک کنید و مسیر Folder که می خواهید این Roule روی ان اعمال شود را بدهید.

وب سایت توسینسو

۶.در تب بعد از شما که Classification properties را که تعریف کردید را انتخاب کنید و مقدار ان را مشخص کنید.

وب سایت توسینسو

۷.در قسمت Property اول از شما می خواهد که یک Property انتخاب کنید من فقط یک Property دارم برای همین نمی توانم Property دیگری انتخاب کنم.

وب سایت توسینسو

۸.در قسمت بعد ار شما مقدار Property را می خواهد می توانید ان را روی Yes یا No بگزارید من در این امورش من مقدار را روی Yes می گزارم.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۹.روی گزینه Configure کلیک کنید بعد از شما می پرسد که دنبال چه چیزی بگردد.

وب سایت توسینسو

۱۰.اگر Expression Type را روی (String (Case-sensitive بگزارید خیلی سخت گیری می کند مثلا اگر شما بگویید دنبال Ts بگردد حتی Ts را به این شکل ts پیدا نمی کند.

وب سایت توسینسو

۱۱.در Expression از شما می پرسد که دنبال چه کلمه ای بگردد.

وب سایت توسینسو


12.نوع دوم Expression Type String است String سختگیری کمی دارد مثالا اگر شما بگویید که Test را پیدا کند این گونه هم teST را پیدا می کند.

وب سایت توسینسو

۱۳.در قسمت بعد مانند قبل از شما می پرسد که دنبال چه کلمه ای بگردد.

وب سایت توسینسو

۱۴.در قسمت بعد یک نام از شما می خواهد این نام می تواند هر چیزی باشد.

وب سایت توسینسو

۱۵.روی گزینه OK کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۱۶.روی گزینه OK کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۱۷.وقتی FSRM شما به ایم شکل در امد یعنی Classification Roule شما ساخته شده.

آموزش استفاده از File Management Task

در این قسمت شما می توانید بگویید که اگر شرط شما درست بود چه کاری انجام دهد مثلا Folder را انتقال دهد.

ساخت یک File management Task

1. روی قسمت File Management Task راست کلیک کنید و گزینه Create File Management Task را انتخاب کنید.یک پنجره مانند زیر برای شما باز می شود.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۲.در قسمت اول از شما یک نام می خواهد.

وب سایت توسینسو

۳.در قسمت بعد از شما یک توضیحات برای File Management Task می خواهد.

وب سایت توسینسو

۴.در تب بعد از شما مسیر Folder را می خواهد که شرط را روی ان اعمال کردید.

وب سایت توسینسو

۵.برای دادن مسیر روی گزینه Add کلیک کنید و مسیرتان را بدهید.

وب سایت توسینسو

۶.در تب بعد ار شما می پرسد که چه عملکردی انجام دهد در این جا می توانید بگوید.

وب سایت توسینسو

۷.در این قسمت شما می توانید بگویید که اگر شرط درست بود فایل هایی که ویدا کرده را به یک مسیر دیگر انتقال دهد .برای دادن مسیر روی گزینه Add کلیک کنید و مسیرتان را بدهید.

وب سایت توسینسو

۸.در تب بعد شما می توانید بگویید که اگر فایل ها را انتقال داد چگونه به شما اطلاع دهد.

وب سایت توسینسو

۹.روی گرینه Add کلیک کنید یک تب مانند زیر برای شما باز می شود .در تب اول بازدن تیک اول به شما ایمیل می دهد.

وب سایت توسینسو

۱۰.در قسمت اول از شما ایمیلی را می خواهد که به ان گزارش را بفرستد.

وب سایت توسینسو

۱۱.در قسمت از شما مضوع ایمیل را می خواهد.

وب سایت توسینسو

۱۲.در قسمت بعد از شما متن ایمیل را می خواهد.

وب سایت توسینسو

۱۳.در تب بعد در لاگ می گزارد.

وب سایت توسینسو

۱۴.بازدن تیک اول این قابلیت فعال می شود.

وب سایت توسینسو

۱۵.در قسمت بعد از شما متن لاگ را می خواهد.

وب سایت توسینسو

۱۶.در تب بعد شما می توانید بگویید که اگر فایل هایی را پیدا کرد یک اسکریپت را اجرا بکنید من اسکریپت نویسی بلد نیستم به همین خاطر این قابلیت را فعال نمی کنم.

وب سایت توسینسو

۱۷.در تب بعد از شما می پرسد که با چه فرمت هایی Report بگیرد.

وب سایت توسینسو

\

۱۸.من DHTML و HTML را انتخاب می کنم.

وب سایت توسینسو

۱۹.در قسمت بعد از شما م پرسد که ایا می خواهید Report را ایمیل کند یا نه بازدن تیکزیر این قابلیت فعال می شود.در فیلد بعد از شما ایمیل کسی را می خواهد که به ان ایمیل کند.

وب سایت توسینسو

۲۰.در این قست از شما Classification property می خواهد برای دادن Classification property روی گزینه Add کلیک کنید.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۳۱.در قسمت اول شما باید Property مورد نظرتان را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۳۲.در قسمت اخر ازشما مقدار را می خواهد که Yes یا No باشد.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۳۳.روی گزینه OK کلیک کنید.در تب بعد از شما می پرسد که چه زمان هایی این Task اجرا شود.

وب سایت توسینسو

۳۴.در فیلد اول شما می توانید زمان را تعیین کنید.

وب سایت توسینسو

۳۵.اگر در قسمت بعد گزینه Weeks را انتخاب کنید از روی روز های هفه زمان را انتخاب می کنید ولی اگر گزینه Monthely را انتخاب کنید از روی روز های هفته زمان را انتخاب می کنید.من در این اموزش روی گزینه Weeks گزارم.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۳۶.در قسمت بعد شما می توانید روز هایی را که می خواهید این Task اجرا شود را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۳۷.روی گزینه Ok کلیک کنید.وقتی FSRM شما به این شکل در امد یعنی Task شما اضافه شده.

وب سایت توسینسومحمد مهدی نوری برجی
محمد مهدی نوری برجی

فریلنسر در حوزه امنیت و برنامه نویسی اندروید و ios

فعالیت در زمینه it و security و برنامه نویسی اندروید و ios و OS X

08 مرداد 1394 این مطلب را ارسال کرده

نظرات