آموزش دستور GetMAC و NetStat : بدست آوردن آدرس MAC سیستم های شبکه

با سلام ، شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بخواهید آدرس فیزیکی سیستم های متصل به شبکه را بدست بیارید،مثلا وقتی که میخواید تنظیمات Port Security رو درون شبکه اعمال کنید،

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

برای بدست آوردن آدرس فیزیکی میتوان از دو روش استفاده کرد.

روش اول : استفاده از دستور GETMAC

1.دستور GETMAC /V

با استفاده از این دستور شما میتونید ادرس فیزیکی کارت شبکه های یک سیستم لوکال را بدست آورید،مانند شکل:

1

2.دستور GETMAC /S [COMPUTER NAME] /V

با استفاده از این دستور شما میتونید ادرس فیزیکی کارت شبکه های یک سیستم راه دور را بدست آورید،مانند شکل:

2

روش دوم با استفاده از دستور nbtstat

روش دیگر در بدست آوردن آدرس فیزیکی رایانه متصل به شبکه استفاده از دستور nbtstat می باشد.مانند شکل زیر:

3

نظرات