آموزش نحوه غیرفعال کردن دائمی بروزرسانی های ویندوز 10

شاید برای شما که ویندوز 10 را نصب کرده اید سوال بزرگی که ایجاد شده آن است که مایکروسافت چرا امکان خاموش کردن بروزرسانی های خودکار ویندوز را در این ویرایش حذف کرده است. در این آموزش ساده قصد دارم نحوه از کار انداختن این آپدیت ها که با وجود اینکه فوق العاده ضروری هستند منتها برای برخی که محدودی ترافیک اینترنت دارند را ارائه دهم.فراموش نکنید که با انجام این کار متاسفانه کلا آپدیت ها از کار افتاده و حتی به صورت دستی نیز نمی توانید اقدامه به دریافت آپدیت ها کنید منتها در صورتیکه واقعا دریافت آنها برای شما مشکل ساز است می توانید از این روش استفاده کنید.به بخش سرویس های ویندوز مراجعه کنید

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

شاید برای شما که ویندوز 10 را نصب کرده اید سوال بزرگی که ایجاد شده آن است که مایکروسافت چرا امکان خاموش کردن بروزرسانی های خودکار ویندوز را در این ویرایش حذف کرده است. در این آموزش ساده قصد دارم نحوه از کار انداختن این آپدیت ها که با وجود اینکه فوق العاده ضروری هستند منتها برای برخی که محدودی ترافیک اینترنت دارند را ارائه دهم.فراموش نکنید که با انجام این کار متاسفانه کلا آپدیت ها از کار افتاده و حتی به صورت دستی نیز نمی توانید اقدامه به دریافت آپدیت ها کنید منتها در صورتیکه واقعا دریافت آنها برای شما مشکل ساز است می توانید از این روش استفاده کنید.به بخش سرویس های ویندوز مراجعه کنید
||http://tosinso.com/files/get/565c9c73-5c34-40ce-8e8c-c8ca0055f3b1||

بر روی سرویس Windows Update دابل کلیک کنید
||http://tosinso.com/files/get/4b6dbd10-2aae-4bca-8fd6-b387f854c340||

وضعیت را روی Disable قرار دهید تا کلا سرویس آپدیت ویندوز غیرفعال شود. باز یادآوری می کنم که با انجام این کار دیگر به هیچ نحوی ویندوز شما آپدیت های جدید را دریافت نخواهد کرد
||http://tosinso.com/files/get/013b1a64-c5b6-4f25-97c2-fdae8d17d159||

به همین سادگی آپدیت خودکار ویندوز 10 غیرفعال شد!

نویسنده : papoola
منبع : |جزیره سرویس های شبکه مایکروسافت وب سایت توسینسو::https://microsoft.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

بر روی سرویس Windows Update دابل کلیک کنید

شاید برای شما که ویندوز 10 را نصب کرده اید سوال بزرگی که ایجاد شده آن است که مایکروسافت چرا امکان خاموش کردن بروزرسانی های خودکار ویندوز را در این ویرایش حذف کرده است. در این آموزش ساده قصد دارم نحوه از کار انداختن این آپدیت ها که با وجود اینکه فوق العاده ضروری هستند منتها برای برخی که محدودی ترافیک اینترنت دارند را ارائه دهم.فراموش نکنید که با انجام این کار متاسفانه کلا آپدیت ها از کار افتاده و حتی به صورت دستی نیز نمی توانید اقدامه به دریافت آپدیت ها کنید منتها در صورتیکه واقعا دریافت آنها برای شما مشکل ساز است می توانید از این روش استفاده کنید.به بخش سرویس های ویندوز مراجعه کنید
||http://tosinso.com/files/get/565c9c73-5c34-40ce-8e8c-c8ca0055f3b1||

بر روی سرویس Windows Update دابل کلیک کنید
||http://tosinso.com/files/get/4b6dbd10-2aae-4bca-8fd6-b387f854c340||

وضعیت را روی Disable قرار دهید تا کلا سرویس آپدیت ویندوز غیرفعال شود. باز یادآوری می کنم که با انجام این کار دیگر به هیچ نحوی ویندوز شما آپدیت های جدید را دریافت نخواهد کرد
||http://tosinso.com/files/get/013b1a64-c5b6-4f25-97c2-fdae8d17d159||

به همین سادگی آپدیت خودکار ویندوز 10 غیرفعال شد!

نویسنده : papoola
منبع : |جزیره سرویس های شبکه مایکروسافت وب سایت توسینسو::https://microsoft.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

وضعیت را روی Disable قرار دهید تا کلا سرویس آپدیت ویندوز غیرفعال شود. باز یادآوری می کنم که با انجام این کار دیگر به هیچ نحوی ویندوز شما آپدیت های جدید را دریافت نخواهد کرد

شاید برای شما که ویندوز 10 را نصب کرده اید سوال بزرگی که ایجاد شده آن است که مایکروسافت چرا امکان خاموش کردن بروزرسانی های خودکار ویندوز را در این ویرایش حذف کرده است. در این آموزش ساده قصد دارم نحوه از کار انداختن این آپدیت ها که با وجود اینکه فوق العاده ضروری هستند منتها برای برخی که محدودی ترافیک اینترنت دارند را ارائه دهم.فراموش نکنید که با انجام این کار متاسفانه کلا آپدیت ها از کار افتاده و حتی به صورت دستی نیز نمی توانید اقدامه به دریافت آپدیت ها کنید منتها در صورتیکه واقعا دریافت آنها برای شما مشکل ساز است می توانید از این روش استفاده کنید.به بخش سرویس های ویندوز مراجعه کنید
||http://tosinso.com/files/get/565c9c73-5c34-40ce-8e8c-c8ca0055f3b1||

بر روی سرویس Windows Update دابل کلیک کنید
||http://tosinso.com/files/get/4b6dbd10-2aae-4bca-8fd6-b387f854c340||

وضعیت را روی Disable قرار دهید تا کلا سرویس آپدیت ویندوز غیرفعال شود. باز یادآوری می کنم که با انجام این کار دیگر به هیچ نحوی ویندوز شما آپدیت های جدید را دریافت نخواهد کرد
||http://tosinso.com/files/get/013b1a64-c5b6-4f25-97c2-fdae8d17d159||

به همین سادگی آپدیت خودکار ویندوز 10 غیرفعال شد!

نویسنده : papoola
منبع : |جزیره سرویس های شبکه مایکروسافت وب سایت توسینسو::https://microsoft.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است

به همین سادگی آپدیت خودکار ویندوز 10 غیرفعال شد!

نویسنده : papoola

منبع : جزیره سرویس های شبکه مایکروسافت وب سایت توسینسو

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی است


papoola
papoola

08 مهر 1394 این مطلب را ارسال کرده

نظرات