چرا Infrastructure master و Global Catalog نباید در یک سرور باشند

خاطر نشان میشوم که این موضوع در انجمن مطرح شده و اساتید به آن اشاره کرده اند و بنده در ادامه توضیحات ایشان مطالبی که به دست آورده ام قرار میدهم. Infrastructure master و global catalog نباید بر روی یک DC قرار بگیرند مگر اینکه همه dc ها gc باشند(یعنی تیک global catalog)آنها خورده باشد که علت آن به این دلیل است:

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

GC یک سرویسی می باشد که عملکرد آن در کل forest است که اطلاعات مربوط به object های کل forest را دارد به این صورت که اطلاعات object های دومین خودش را به صورت کامل و اطلاعات object های دومین دیگر را به صورت کلی و در حد attribute دارد.

( global catalog اطلاعات update شده کل forest را در هنگام replication بین DCها دریافت میکند) یعنی اطلاعات همیشه updateاست که اگر IM بخواهد خودش را update کند اطلاعاتش را با GC مقایسه میکند و چون هر دو آنها روی یک DCهستند و GCقبلا update شده است،

IM دیگر خودش را update نمیکند چون تصورمیکند که اطلاعاتش update شده است در نتیجه اطلاعاتش را با دیگر DC ها replicate نمیکند به همین دلیل نباید این دو نقش روی یک DC باشند. اما اگر همه DC ها GC باشند دیگر مشکلی پیش نمی آید زیرا در این صورت همه GC ها اطلاعات update شده را دارند و دیگر نیازی به IM نداریم چون همه GC ها با یکدیگر replication انجام میدهند.


حسین محمد زاده
حسین محمد زاده

من که فرزند این سرزمینم ، در پی توشه ای ، خوشه چینم شادم از پیشه ی خوشه چینی ، رمز شادی بخوان از جبینم...

نظرات