آموزش ذخیره کردن نتیجه دستور CMD : دریافت فایل خروجی دستور CMD

این آموزش ترفندی برای ذخیره کردن نتیجه دستور وارد شده در command promt است که با توجه به مسیری که میدهیم نتیجه را در قالب فایلی txt ذخیره میکند ، برای مثال دستور getmac را وارد کرده

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
C:\Users\Pouria>getmac  > output.txt
command promt

که در نهایت در مسیر انتخاب شده ذخیره و قابل استفاده می باشد :

وب سایت توسینسو

نکته : برای تغییر مسیر همانند دستور زیر داخل " " مسیر جدید را وارد کرده برای مثال دوباره دستور ping را امتحان و در مسیر دیگری ذخیره میکنیم :

C:\Users\Pouria>ping 10.1.0.12 > "D:\Results.txt"
وب سایت توسینسو

نتیجه :

وب سایت توسینسو

امیدوارم تونسته باشم به ITPRO ای ها کمکی کرده باشم. موفق باشید.


نظرات