آموزش نصب اکتیودایرکتوری بصورت Unattended ( خودکار) با فایل جواب

در این مقاله قصد دارم نصب Active Directory به صورت اتوماتیک با ساختن Answer File آموزش دهم اما Answer File چیست؟ Answer File (فایل پاسخ) یک فایل مبتنی بر XML است که شامل یک سری دستورات و تعاریف و مقادیر که در طول راه اندازی ویندوز مورد نیازاند مثلا تعیین گزینه های نصب شامل دیسک پارتیشن، location نصب و product key و ... . و همچنین به Answer File ، Unattended نیز گفته می شود.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

برای ساختن Answer File دو راه وجود دارد : روش اول اینکه Answer File به صورت دستی یعنی با Copy ، Past کردن ساخت می توانید به مقاله شماره ی KB 947034 در مایکروسافت مراجعه کنید.ولی روش دوم که هدفمان آموزش آن است این است که Answer File را از طریق Wizard نصب اکتیو استخراج کنیم .ابتدا در Run سیستم Dcpromo را وارد کرده و OK را میزنیم

وب سایت توسینسو

در این مقاله قصد ندارم نصب AD را آموزش دهم ولی دوست عزیزمان خانم رمضانی در مقاله آموزش نصب اولین دامین کنترلر در ویندوز سرور 2008 کامل توضیح دادن من فقط مرور تصویری میکنم که به جای مورد نظرمون برسیم

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

اما در اینجا باید Export Settings را انتخاب کنیم و فایل را در جای مورد نظر با اسسم دلخواه ذخیره می کنیم

وب سایت توسینسو

سپس Save را میزنیم و Cancel را انتخاب می کنیم

وب سایت توسینسو

حالا اگر Answer File ساخته شده را باز کنیم که اطلاعات ویزاردی که مرور کرده ایم را به صورت متنی ذخیره نموده

; DCPROMO unattend file (automatically generated by dcpromo)
; Usage:
;   dcpromo.exe /unattend:C:\Users\Administrator\Desktop\Answerfile.txt
;
[DCInstall]
; New forest promotion
ReplicaOrNewDomain=Domain
NewDomain=Forest
NewDomainDNSName=tosinso.com
ForestLevel=4
DomainNetbiosName=ITPRO
DomainLevel=4
InstallDNS=Yes
ConfirmGc=Yes
CreateDNSDelegation=No
DatabasePath="C:\Windows\NTDS"
LogPath="C:\Windows\NTDS"
SYSVOLPath="C:\Windows\SYSVOL"
; Set SafeModeAdminPassword to the correct value prior to using the unattend file
SafeModeAdminPassword=P@ssw0rd
; Run-time flags (optional)
; RebootOnCompletion=Yes

SafeModeAdminPassword باید Password مورد نظر خود را وارد کنیم والا در حین نصب اخطار میدهد

در زیر توضیح مختصری از کدهای بالا داده شده :

DomainLevel :

این قسمت domain functional level را مشخص می کند. و زمانی که Domain جدیدی در جنگل موجود ساخته می شود بر اساس مقادیر زیر تعیین می شود:

0 برای Windows 2000 Server native mode

2 برای Windows Server 2003

3 برای Windows Server 2008

ForestLevel :

این قسمت forest functional level را مشخص می کند و زمانی که جنگل جدید ساخته می شود بر اساس مقادیر زیر تغیین می شود:

0 برای Windows 2000 Server

2 برای Windows Server 2003

3 برای Windows Server 2008

تذکر: زمانی که دامین جدیدی را در جنگل موجود می سازید نباید از این قسمت استفاده کنید. این قسمت جایگزین SetForestVersio در ویندوز سرور 2003 شده است.

RebootOnSuccess :

مشخص کننده این است که در پایان سرور restart شود یا نه. به یاد داشته باشید که برای اعمال تغییرات restar الزامی است. مقادیر موجود عبارت اند از :

Yes No NoAndNoPromptEither

CreateDNSDelegation :

این قسمت مشخص می کند که آیا یک DNS delegation برای یک دی ان اس سرور جدید ایجاد شود و یا نه. در خصوص AD DS–integrated DNS تنها کار می کند.

حالا با در Run سیستم CMDرا وارد کرده و دستور زیر را وارد می کنیم

dcpromo /unattend:<path of the answer file>

در path of the answer file باید مسیر فایل را وارد کنیم ولی بهترین کار این است که فایل ذخیره شده را باز کرده و در خط سوم آدرس موجود است آنرا کپی کرده و Enter را میزنیم

   dcpromo.exe /unattend:C:\Users\Administrator\Desktop\Answerfile.txt

و همینطور که میبینید ویندوز در حال نصب AD می باشد

وب سایت توسینسو

موفق و پیروز باشید.....


نظرات