سیدحسین کرابی
کارشناس شبکه و سخت افزار

ریست کردن سرویس ویندوز با Batch File

سلام به همه دوستان

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

مطمئنا بارها و بارها براتون پیش اومده که بنا به دلایلی  میخواستید یک سرویس ویندوز را به شخصی آموزش بدید تا ریست بشود( بخاطر دسترسی نداشتن به سیستم مجبور شدید خود کاربر این امر را انجام دهد)

که متاسفانه بخاطر نابلد بودن آن شخص این امر صورت نگرفته است.

یکی از بهترین کارهایی که میشه انجام داد ایجاد یک Batchfile است که این امر  به آسانی صورت میگیرد و  با تغییر خیلی کوچک این امر صورت میگیرد.

دستور آن به شرح زیر است: 


@ECHO OFF

    (نام سرویسی که نیاز به ریست دارد) "NET Stop "Services

 ( یک زمان  به دلخواه اضافه کردم تا بعد از ایست دادن به سرویس بعد از 10 ثانیه خط فرمان بعدی را انجام دهد)  timeout /t 10

 (نام سرویسی که نیاز به ریست دارد)"NET Start "Service

( یک زمان  به دلخواه اضافه کردم تا بعد از ایست دادن به سرویس بعد از 5 ثانیه در صورت داشتن خط فرمان بعدی را انجام دهد و سپس cmd  بسته میشود)    timeout /t 5


سیدحسین کرابی
سیدحسین کرابی

کارشناس شبکه و سخت افزار

دنبال علم بیشتر و کارایی بهتر

27 اردیبهشت 1400 این مطلب را ارسال کرده

نظرات