سیدحسین کرابی
کارشناس شبکه و سخت افزار

آموزش فعال کردن گروپ پالیسی ویندوز 10 | مشکل نبودن gpedit

همانطور که میدانید در Windows 10 Home Edition خیلی از قابلیت ها و ویژگی های ویندوز وجود ندارد که ادمین ها را بسیار اذیت میکند.گروپ پالیسی  ( Local Group Police Editor ) یکی از این featureهای کاربردی بوده و به صورت پیش فرض در Windows 10 Home Edition غیر فعال میباشد که در باید فعال گردد.برای فعال کردن آن بنده 2 راه را میدانم : 

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

 1- روش اول با استفاده از یک Batch File :

دستورات زیر را در یک فایل notepad نوشته و سپس با پسوند bat ذخیره میکنیم

@echo off
pushd "%~dp0"
dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~3*.mum >List.txt
dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~3*.mum >>List.txt
for /f %%i in ('findstr /i . List.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"%SystemRoot%\servicing\Packages\%%i"
pause

سپس با حالت Run az administrator اجرا کرده و میتوانیم از پروپ پالیسی اسفاده نماییم.

 2- نصب نرم افزار gpedit_installer

ابتدا نرم افزار را نصب میکنیم .در ویندوز 32 بیتی  میتوان بلافاصله از GPO آن استفاده کرد. اما زمانی که ویندوز 64 بیتی باشد باید مراحل زیر انجام گردد : 

  •  به مسیر C:\windows\syswow64  برید.
  • پوشه‌های  GroupPolicy ، GroupPolicyUsers و فایل  gpedit.msc  رو در مسیر C: \ Windows \ System32 کپی کنید.

حال میتوانید از GPO استفاده نمایید.


سیدحسین کرابی
سیدحسین کرابی

کارشناس شبکه و سخت افزار

دنبال علم بیشتر و کارایی بهتر

نظرات