طراحی ساختار اکتیودایرکتوری در یک ساختار مرکز و شعبه

بپرسید

1

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام دوستان می خواستم نظر و دلیل شما رو در مورد این طرح بودنم

سلام دوستان می خواستم نظر و دلیل شما رو در مورد این طرح بودنم 
||http://tosinso.com/files/get/a3e9370a-155b-4007-a29c-0d455a45d8f8||

توضیحات:
- فرض کنید توی دفتر مرکزی 100 تا کاربر و هر یک از شعب 50 تا کاربر وجود داشته باشه نیرو های it فقط در دفتر مرکزی حضور دارند
- کل شبکه تحت یک domain باشه یا هر شعبه به عنوان یک child باشه?
- اگه تحت یک domain باشه سرور های مستقر در شعبه به صورت ADDC یا RODC عمل کنند ?
- تنظیمات مربوط به replication ها بین این سرورها به چه صورت باشه ?
- تعاریف مربوط به active directory sites and services رو به چه صورت در نظر می گیرید?

توضیحات:

- فرض کنید توی دفتر مرکزی 100 تا کاربر و هر یک از شعب 50 تا کاربر وجود داشته باشه نیرو های it فقط در دفتر مرکزی حضور دارند

- کل شبکه تحت یک domain باشه یا هر شعبه به عنوان یک child باشه?

- اگه تحت یک domain باشه سرور های مستقر در شعبه به صورت ADDC یا RODC عمل کنند ?

- تنظیمات مربوط به replication ها بین این سرورها به چه صورت باشه ?

- تعاریف مربوط به active directory sites and services رو به چه صورت در نظر می گیرید?

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است