مشکل ارسال نشد ایمیل ها به یاهو

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام

من از ایمیل سازمانی خودم وقتی به ایمیل یاهو پیام ارسال میکنم این خطا رو میده

سلام
من از ایمیل سازمانی خودم وقتی به ایمیل یاهو پیام ارسال میکنم این خطا رو میده
||https://tosinso.com/files/get/d7f556e5-ab5a-412f-bc35-87c422714266||
اینم عکس خطا روی سرور edge
||https://tosinso.com/files/get/5e56e8f4-ecd0-41aa-a118-deef5248fae7||
ip و دومین خودم رو توی سایت /www.spamhaus.org هم چک کردم و مشکلی نداشت
||https://tosinso.com/files/get/0cd38c1e-65a0-4b66-8f42-390c3a69ed28||

||https://tosinso.com/files/get/d9394d71-bd31-4fc9-9cbd-7529c81a68dd||
 ارسال به بقیه میل سرور ها مثه گوگل هم مشکل نداره

اینم عکس خطا روی سرور edge

سلام
من از ایمیل سازمانی خودم وقتی به ایمیل یاهو پیام ارسال میکنم این خطا رو میده
||https://tosinso.com/files/get/d7f556e5-ab5a-412f-bc35-87c422714266||
اینم عکس خطا روی سرور edge
||https://tosinso.com/files/get/5e56e8f4-ecd0-41aa-a118-deef5248fae7||
ip و دومین خودم رو توی سایت /www.spamhaus.org هم چک کردم و مشکلی نداشت
||https://tosinso.com/files/get/0cd38c1e-65a0-4b66-8f42-390c3a69ed28||

||https://tosinso.com/files/get/d9394d71-bd31-4fc9-9cbd-7529c81a68dd||
 ارسال به بقیه میل سرور ها مثه گوگل هم مشکل نداره

ip و دومین خودم رو توی سایت /www.spamhaus.org هم چک کردم و مشکلی نداشت

سلام
من از ایمیل سازمانی خودم وقتی به ایمیل یاهو پیام ارسال میکنم این خطا رو میده
||https://tosinso.com/files/get/d7f556e5-ab5a-412f-bc35-87c422714266||
اینم عکس خطا روی سرور edge
||https://tosinso.com/files/get/5e56e8f4-ecd0-41aa-a118-deef5248fae7||
ip و دومین خودم رو توی سایت /www.spamhaus.org هم چک کردم و مشکلی نداشت
||https://tosinso.com/files/get/0cd38c1e-65a0-4b66-8f42-390c3a69ed28||

||https://tosinso.com/files/get/d9394d71-bd31-4fc9-9cbd-7529c81a68dd||
 ارسال به بقیه میل سرور ها مثه گوگل هم مشکل نداره

سلام
من از ایمیل سازمانی خودم وقتی به ایمیل یاهو پیام ارسال میکنم این خطا رو میده
||https://tosinso.com/files/get/d7f556e5-ab5a-412f-bc35-87c422714266||
اینم عکس خطا روی سرور edge
||https://tosinso.com/files/get/5e56e8f4-ecd0-41aa-a118-deef5248fae7||
ip و دومین خودم رو توی سایت /www.spamhaus.org هم چک کردم و مشکلی نداشت
||https://tosinso.com/files/get/0cd38c1e-65a0-4b66-8f42-390c3a69ed28||

||https://tosinso.com/files/get/d9394d71-bd31-4fc9-9cbd-7529c81a68dd||
 ارسال به بقیه میل سرور ها مثه گوگل هم مشکل نداره

ارسال به بقیه میل سرور ها مثه گوگل هم مشکل نداره

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است