مشکل در DC

بپرسید
 • navidjams navidjams
 • 42 ماه قبل
 • 42 ماه قبل
 • 138 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام بر مهندسین گرامی

توی شبکه 3 تا dc هست که primary dc طبق گفته نیرو های خود سازمان حدود یک سالی هست مشکل داره

مثلا :

GPO ها درست اعمال نمیشه

DNS نمیتونه Resolve کنه و باید حتما از ip استفاده بشه ( هر چند که nslookup درست کار میکنه )

قبلا ca رو روی این dc نصب و پاک کردن

الان یکسری سرویس ها هست که نام های عجیبی دارن مثه dscg , ghji , okjhy که نمیدونم چی هستن

سلام بر مهندسین گرامی 
توی شبکه 3 تا dc هست که primary dc طبق گفته نیرو های خود سازمان حدود یک سالی هست مشکل داره 
مثلا :
GPO ها درست اعمال نمیشه 
DNS نمیتونه Resolve کنه و باید حتما از ip استفاده بشه ( هر چند که nslookup درست کار میکنه )
 قبلا ca رو روی این dc نصب و پاک کردن 
الان یکسری سرویس ها هست که نام های عجیبی دارن مثه dscg , ghji , okjhy که نمیدونم چی هستن 
||https://tosinso.com/files/get/0c7af798-148e-4509-ada9-7f5a9f58cbc2||

||https://tosinso.com/files/get/84f68adb-2b37-4b36-bb15-6c86c5f5c959||
حالا نمیدونم چیکار کنم 
بیام یکی از dc های دیگه رو بکنم primary یا زمان بزارم روش و در نهایت اگه مقاله ای در خصوص جابجایی dc هست ممنون میشم لینک بزارین 

اینم خروجی dcdiag
<sql>
Directory Server Diagnosis


Performing initial setup:

  Trying to find home server...

  Home Server = ydomain

  * Identified AD Forest. 
  Done gathering initial info.


Doing initial required tests

  
  Testing server: Default-First-Site-Name\YDOMAIN

   Starting test: Connectivity

     The host c1bfe786-bb9c-466b-85ec-757c0722d0f7._msdcs.yas.water.local

     could not be resolved to an IP address. Check the DNS server, DHCP,

     server name, etc.

     Got error while checking LDAP and RPC connectivity. Please check your

     firewall settings.

     ......................... YDOMAIN failed test ConnectivityDoing primary tests

  
  Testing server: Default-First-Site-Name\YDOMAIN

   Skipping all tests, because server YDOMAIN is not responding to directory

   service requests.

  
  
  Running partition tests on : ForestDnsZones

   Starting test: CheckSDRefDom

     ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom

   Starting test: CrossRefValidation

     ......................... ForestDnsZones passed test

     CrossRefValidation

  
  Running partition tests on : DomainDnsZones

   Starting test: CheckSDRefDom

     ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom

   Starting test: CrossRefValidation

     ......................... DomainDnsZones passed test

     CrossRefValidation

  
  Running partition tests on : Schema

   Starting test: CheckSDRefDom

     ......................... Schema passed test CheckSDRefDom

   Starting test: CrossRefValidation

     ......................... Schema passed test CrossRefValidation

  
  Running partition tests on : Configuration

   Starting test: CheckSDRefDom

     ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom

   Starting test: CrossRefValidation

     ......................... Configuration passed test CrossRefValidation

  
  Running partition tests on : yas

   Starting test: CheckSDRefDom

     ......................... yas passed test CheckSDRefDom

   Starting test: CrossRefValidation

     ......................... yas passed test CrossRefValidation

  
  Running enterprise tests on : yas.water.local

   Starting test: LocatorCheck

     ......................... yas.water.local passed test LocatorCheck

   Starting test: Intersite

     ......................... yas.water.local passed test Intersite
<sql>

سلام بر مهندسین گرامی 
توی شبکه 3 تا dc هست که primary dc طبق گفته نیرو های خود سازمان حدود یک سالی هست مشکل داره 
مثلا :
GPO ها درست اعمال نمیشه 
DNS نمیتونه Resolve کنه و باید حتما از ip استفاده بشه ( هر چند که nslookup درست کار میکنه )
 قبلا ca رو روی این dc نصب و پاک کردن 
الان یکسری سرویس ها هست که نام های عجیبی دارن مثه dscg , ghji , okjhy که نمیدونم چی هستن 
||https://tosinso.com/files/get/0c7af798-148e-4509-ada9-7f5a9f58cbc2||

||https://tosinso.com/files/get/84f68adb-2b37-4b36-bb15-6c86c5f5c959||
حالا نمیدونم چیکار کنم 
بیام یکی از dc های دیگه رو بکنم primary یا زمان بزارم روش و در نهایت اگه مقاله ای در خصوص جابجایی dc هست ممنون میشم لینک بزارین 

اینم خروجی dcdiag
<sql>
Directory Server Diagnosis


Performing initial setup:

  Trying to find home server...

  Home Server = ydomain

  * Identified AD Forest. 
  Done gathering initial info.


Doing initial required tests

  
  Testing server: Default-First-Site-Name\YDOMAIN

   Starting test: Connectivity

     The host c1bfe786-bb9c-466b-85ec-757c0722d0f7._msdcs.yas.water.local

     could not be resolved to an IP address. Check the DNS server, DHCP,

     server name, etc.

     Got error while checking LDAP and RPC connectivity. Please check your

     firewall settings.

     ......................... YDOMAIN failed test ConnectivityDoing primary tests

  
  Testing server: Default-First-Site-Name\YDOMAIN

   Skipping all tests, because server YDOMAIN is not responding to directory

   service requests.

  
  
  Running partition tests on : ForestDnsZones

   Starting test: CheckSDRefDom

     ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom

   Starting test: CrossRefValidation

     ......................... ForestDnsZones passed test

     CrossRefValidation

  
  Running partition tests on : DomainDnsZones

   Starting test: CheckSDRefDom

     ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom

   Starting test: CrossRefValidation

     ......................... DomainDnsZones passed test

     CrossRefValidation

  
  Running partition tests on : Schema

   Starting test: CheckSDRefDom

     ......................... Schema passed test CheckSDRefDom

   Starting test: CrossRefValidation

     ......................... Schema passed test CrossRefValidation

  
  Running partition tests on : Configuration

   Starting test: CheckSDRefDom

     ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom

   Starting test: CrossRefValidation

     ......................... Configuration passed test CrossRefValidation

  
  Running partition tests on : yas

   Starting test: CheckSDRefDom

     ......................... yas passed test CheckSDRefDom

   Starting test: CrossRefValidation

     ......................... yas passed test CrossRefValidation

  
  Running enterprise tests on : yas.water.local

   Starting test: LocatorCheck

     ......................... yas.water.local passed test LocatorCheck

   Starting test: Intersite

     ......................... yas.water.local passed test Intersite
<sql>

حالا نمیدونم چیکار کنم

بیام یکی از dc های دیگه رو بکنم primary یا زمان بزارم روش و در نهایت اگه مقاله ای در خصوص جابجایی dc هست ممنون میشم لینک بزارین

اینم خروجی dcdiag

Directory Server Diagnosis


Performing initial setup:

  Trying to find home server...

  Home Server = ydomain

  * Identified AD Forest. 
  Done gathering initial info.


Doing initial required tests

  
  Testing server: Default-First-Site-Name\YDOMAIN

   Starting test: Connectivity

     The host c1bfe786-bb9c-466b-85ec-757c0722d0f7._msdcs.yas.water.local

     could not be resolved to an IP address. Check the DNS server, DHCP,

     server name, etc.

     Got error while checking LDAP and RPC connectivity. Please check your

     firewall settings.

     ......................... YDOMAIN failed test ConnectivityDoing primary tests

  
  Testing server: Default-First-Site-Name\YDOMAIN

   Skipping all tests, because server YDOMAIN is not responding to directory

   service requests.

  
  
  Running partition tests on : ForestDnsZones

   Starting test: CheckSDRefDom

     ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom

   Starting test: CrossRefValidation

     ......................... ForestDnsZones passed test

     CrossRefValidation

  
  Running partition tests on : DomainDnsZones

   Starting test: CheckSDRefDom

     ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom

   Starting test: CrossRefValidation

     ......................... DomainDnsZones passed test

     CrossRefValidation

  
  Running partition tests on : Schema

   Starting test: CheckSDRefDom

     ......................... Schema passed test CheckSDRefDom

   Starting test: CrossRefValidation

     ......................... Schema passed test CrossRefValidation

  
  Running partition tests on : Configuration

   Starting test: CheckSDRefDom

     ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom

   Starting test: CrossRefValidation

     ......................... Configuration passed test CrossRefValidation

  
  Running partition tests on : yas

   Starting test: CheckSDRefDom

     ......................... yas passed test CheckSDRefDom

   Starting test: CrossRefValidation

     ......................... yas passed test CrossRefValidation

  
  Running enterprise tests on : yas.water.local

   Starting test: LocatorCheck

     ......................... yas.water.local passed test LocatorCheck

   Starting test: Intersite

     ......................... yas.water.local passed test Intersite
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است