تخفیف های ویژه عیدانه توسینسو
تا 60 درصد تخفیف ویژه
00ساعت 00دقیقه 00ثانیه
آرمان قندی

مشکل replication بین دامین کنترلر ها

با سلام و وقت بخیر

در مجموعه شبکه من یک PDC دارم به اسم jc.local که دارای دو child و یک new domain tree in existing forest که این tree جدید خودش یک child دارد

متاسفانه به دلیل برخی مشکلات مجبور شدم بکاپی از هارد سرور مجازی PDC برگردونم که مربوط به 3 ماه پیش بود!

به همین دلیل replication بین اکتیو دایرکتوری هام از کار افتاده و نمیتونم تغییراتی اعمال کنم و یا یوزر ها رو نمیخونن

برای حل این مشکل باید چه روشی انجام بدم؟

با دستور

repadmin /showrepl /errorsonly

هم چک کردم و دلیل عدم ارتباط Access Denied میزنه

پسورد ادمین طی این چند ماه عوض شده و الان پسورد قدیمی تو دیتابیس PDC هست یادم نمیاد

ممنونم

لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
آرمان قندی

خروجی دستور هم به شرح ذیل است

repadmin /showrepl /errorsonly
C:\Windows\system32>repadmin /showrepl /errorsonly
Repadmin: running command /showrepl against full DC localhost

Headquqrter\PDC

DSA Options: IS_GC

Site Options: (none)

DSA object GUID: 315f6c19-2966-4ebb-8221-8b17bf8feda0

DSA invocationID: e922ab39-5735-4095-a303-97f6e27303a5
==== INBOUND NEIGHBORS ======================================
CN=Configuration,DC=JC,DC=local

    JC-Factory\JCDC via RPC

        DSA object GUID: 65673493-4170-4098-857c-c6d1a3854d1f

        Last attempt @ 2020-02-02 09:36:22 failed, result 1722 (0x6ba):

            The RPC server is unavailable.

        212 consecutive failure(s).

        Last success @ 2019-08-22 21:30:07.

    KG-Factory\KGFACTDC via RPC

        DSA object GUID: 5596d008-591c-47ca-a926-390ebd82aa2d

        Last attempt @ 2020-02-02 09:36:28 failed, result 8524 (0x214c):

            The DSA operation is unable to proceed because of a DNS lookup failu

re.

        10345 consecutive failure(s).

        Last success @ 2016-03-12 12:31:33.

    Headquqrter\KGDC via RPC

        DSA object GUID: 06cd29c1-80e5-4697-835b-b8cfd82875b7

        Last attempt @ 2020-02-02 10:21:20 failed, result 5 (0x5):

            Access is denied.

        166226 consecutive failure(s).

        Last success @ 2016-11-23 11:49:58.

    Tehran-Office\TEHDC via RPC

        DSA object GUID: 39f54020-f9c7-47da-a50f-e5c15971047f

        Last attempt @ 2020-02-02 10:21:22 failed, result 1722 (0x6ba):

            The RPC server is unavailable.

        2370 consecutive failure(s).

        Last success @ 2019-08-22 22:00:03.
CN=Schema,CN=Configuration,DC=JC,DC=local

    KG-Factory\KGFACTDC via RPC

        DSA object GUID: 5596d008-591c-47ca-a926-390ebd82aa2d

        Last attempt @ 2020-02-02 09:36:37 failed, result 8524 (0x214c):

            The DSA operation is unable to proceed because of a DNS lookup failu

re.

        10344 consecutive failure(s).

        Last success @ 2016-03-12 12:33:18.

    JC-Factory\JCDC via RPC

        DSA object GUID: 65673493-4170-4098-857c-c6d1a3854d1f

        Last attempt @ 2020-02-02 09:36:39 failed, result 1722 (0x6ba):

            The RPC server is unavailable.

        212 consecutive failure(s).

        Last success @ 2019-08-22 21:30:10.

    Headquqrter\KGDC via RPC

        DSA object GUID: 06cd29c1-80e5-4697-835b-b8cfd82875b7

        Last attempt @ 2020-02-02 10:21:20 failed, result 5 (0x5):

            Access is denied.

        2370 consecutive failure(s).

        Last success @ 2019-08-22 22:00:03.

    Tehran-Office\TEHDC via RPC

        DSA object GUID: 39f54020-f9c7-47da-a50f-e5c15971047f

        Last attempt @ 2020-02-02 10:21:24 failed, result 1722 (0x6ba):

            The RPC server is unavailable.

        2369 consecutive failure(s).

        Last success @ 2019-08-22 22:00:04.
DC=ForestDnsZones,DC=JC,DC=local

    JC-Factory\JCDC via RPC

        DSA object GUID: 65673493-4170-4098-857c-c6d1a3854d1f

        Last attempt @ 2020-02-02 09:36:22 failed, result 1256 (0x4e8):

            The remote system is not available. For information about network tr

oubleshooting, see Windows Help.

        212 consecutive failure(s).

        Last success @ 2019-08-22 21:30:10.

    KG-Factory\KGFACTDC via RPC

        DSA object GUID: 5596d008-591c-47ca-a926-390ebd82aa2d

        Last attempt @ 2020-02-02 09:36:28 failed, result 1256 (0x4e8):

            The remote system is not available. For information about network tr

oubleshooting, see Windows Help.

        10344 consecutive failure(s).

        Last success @ 2016-03-12 12:33:19.

    Headquqrter\KGDC via RPC

        DSA object GUID: 06cd29c1-80e5-4697-835b-b8cfd82875b7

        Last attempt @ 2020-02-02 10:21:20 failed, result 1256 (0x4e8):

            The remote system is not available. For information about network tr

oubleshooting, see Windows Help.

        2370 consecutive failure(s).

        Last success @ 2019-08-22 22:00:03.

    Tehran-Office\TEHDC via RPC

        DSA object GUID: 39f54020-f9c7-47da-a50f-e5c15971047f

        Last attempt @ 2020-02-02 10:21:22 failed, result 1256 (0x4e8):

            The remote system is not available. For information about network tr

oubleshooting, see Windows Help.

        2370 consecutive failure(s).

        Last success @ 2019-08-22 22:00:04.
DC=KG,DC=local

    JC-Factory\JCDC via RPC

        DSA object GUID: 65673493-4170-4098-857c-c6d1a3854d1f

        Last attempt @ 2020-02-02 09:36:22 failed, result 1256 (0x4e8):

            The remote system is not available. For information about network tr

oubleshooting, see Windows Help.

        199 consecutive failure(s).

        Last success @ 2019-08-22 21:30:10.

    Headquqrter\KGDC via RPC

        DSA object GUID: 06cd29c1-80e5-4697-835b-b8cfd82875b7

        Last attempt @ 2020-02-02 10:21:20 failed, result 1256 (0x4e8):

            The remote system is not available. For information about network tr

oubleshooting, see Windows Help.

        2370 consecutive failure(s).

        Last success @ 2019-08-22 22:00:03.

    Tehran-Office\TEHDC via RPC

        DSA object GUID: 39f54020-f9c7-47da-a50f-e5c15971047f

        Last attempt @ 2020-02-02 10:21:22 failed, result 1256 (0x4e8):

            The remote system is not available. For information about network tr

oubleshooting, see Windows Help.

        2357 consecutive failure(s).

        Last success @ 2019-08-22 22:00:04.
DC=Factory,DC=KG,DC=local

    JC-Factory\JCDC via RPC

        DSA object GUID: 65673493-4170-4098-857c-c6d1a3854d1f

        Last attempt @ 2020-02-02 09:36:22 failed, result 1256 (0x4e8):

            The remote system is not available. For information about network tr

oubleshooting, see Windows Help.

        199 consecutive failure(s).

        Last success @ 2019-08-22 18:30:14.

    KG-Factory\KGFACTDC via RPC

        DSA object GUID: 5596d008-591c-47ca-a926-390ebd82aa2d

        Last attempt @ 2020-02-02 09:36:28 failed, result 1256 (0x4e8):

            The remote system is not available. For information about network tr

oubleshooting, see Windows Help.

        10265 consecutive failure(s).

        Last success @ 2016-03-12 12:33:22.

    Tehran-Office\TEHDC via RPC

        DSA object GUID: 39f54020-f9c7-47da-a50f-e5c15971047f

        Last attempt @ 2020-02-02 10:21:26 failed, result 1722 (0x6ba):

            The RPC server is unavailable.

        2355 consecutive failure(s).

        Last success @ 2019-08-22 21:15:06.
DC=fact,DC=JC,DC=local

    JC-Factory\JCDC via RPC

        DSA object GUID: 65673493-4170-4098-857c-c6d1a3854d1f

        Last attempt @ 2020-02-02 09:36:22 failed, result 1256 (0x4e8):

            The remote system is not available. For information about network tr

oubleshooting, see Windows Help.

        199 consecutive failure(s).

        Last success @ 2019-08-22 21:30:13.

    Tehran-Office\TEHDC via RPC

        DSA object GUID: 39f54020-f9c7-47da-a50f-e5c15971047f

        Last attempt @ 2020-02-02 10:21:22 failed, result 1256 (0x4e8):

            The remote system is not available. For information about network tr

oubleshooting, see Windows Help.

        2357 consecutive failure(s).

        Last success @ 2019-08-22 22:00:04.
DC=Teh,DC=JC,DC=local

    JC-Factory\JCDC via RPC

        DSA object GUID: 65673493-4170-4098-857c-c6d1a3854d1f

        Last attempt @ 2020-02-02 09:36:22 failed, result 1256 (0x4e8):

            The remote system is not available. For information about network tr

oubleshooting, see Windows Help.

        199 consecutive failure(s).

        Last success @ 2019-08-22 21:30:13.

    Tehran-Office\TEHDC via RPC

        DSA object GUID: 39f54020-f9c7-47da-a50f-e5c15971047f

        Last attempt @ 2020-02-02 10:21:22 failed, result 1256 (0x4e8):

            The remote system is not available. For information about network tr

oubleshooting, see Windows Help.

        2357 consecutive failure(s).

        Last success @ 2019-08-22 22:00:04.
Source: Tehran-Office\TEHDC

******* 2369 CONSECUTIVE FAILURES since 2019-08-22 22:00:04

Last error: 1256 (0x4e8):

            The remote system is not available. For information about network tr

oubleshooting, see Windows Help.
Source: KG-Factory\KGFACTDC

******* 10345 CONSECUTIVE FAILURES since 2016-03-12 12:33:22

Last error: 1256 (0x4e8):

            The remote system is not available. For information about network tr

oubleshooting, see Windows Help.
Source: Headquqrter\KGDC

******* 734 CONSECUTIVE FAILURES since 2020-01-25 16:08:45

Last error: 5 (0x5):

            Access is denied.
Source: JC-Factory\JCDC

******* 212 CONSECUTIVE FAILURES since 2019-08-22 21:30:13

Last error: 1256 (0x4e8):

            The remote system is not available. For information about network tr

oubleshooting, see Windows Help.C:\Windows\system32>

این مشکل حل شد ؟ مشکل آپدیت نشدن Group policy

Senior Systems Engineer
آرمان قندی

متاسفاته در خلل حل این مشکل هارد های سرورم سوخت  که به کلی اون مساله بیخیال شدم تا سرویس هام درست کنم و الان هم که مشکل replicate دارم بین Active directory هام

زمانیکه چند تا DC تو یه دامین دارید نباید Backup یکی از اونا رو Restore کنید این باعث بوجود اومدن مشکل USN Rollback میشه. پیشنهاد می کنم اون DC رو Demote کنید و یه DC دیگه جایگزینش کنید.

Senior Systems Engineer
آرمان قندی

مهندس راه حل دیگری نیست؟

میفرمایید DC که با بکاپ Restore شده باید Demote بشه؟ متاسفانه این DC در نقش PDC و تمام DC های دیگه child و new tree های این هستن

اینجوری باید دوباره کل Site service ها و child ها بچینم عملا دوباره Active directoy ها رو نصب کنم درسته؟

در کنار اون PDC (البته امروزه دیگه چیزی به اسم PDC وجود نداره) Additional DC ای ندارین ؟

Senior Systems Engineer
آرمان قندی

نه متاسفانه هیچی نبوده در حین مراحل استاندارد سازی بودیم که...

 

پوریا یعقوبی

سلام اگر additional dc داشتید میتونستید با seize کردن یه کارایی بکنید . ولی الان بعیده بشه کاری کرد.

دامین رو از اول باید راه اندازی کنید.

یک سوال : مجموعه تون اینقدر بزرگ هست که توش Tree Domain هم دارید در کنار Child Domain ها ؟!

Senior Systems Engineer
آرمان قندی

راه اندازی مجدد دامین خیلی زمان بر خواهد شد و اینکه کلیه User ها و سطوح دسترسی Share Folder و.... از بین خواهد رفت

بله شبکه بزرگی هست ما یک هلدینگ هستیم متشکل از چند شرکت و تعدد شعبات

با هیچ روشی امکان نداره ارتباط replication بین DC یا همون PDC راه اندازی کرد؟

آرمان قندی

مهندس راه حلی نیست؟ 

 

تا جایی که میدونم متاسفانه خیر. همه چی رو Fresh install کنید.

Senior Systems Engineer
آرمان قندی

سپاس

پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×