تا %60 تخفیف خرید برای 4 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
hesamazizi

مشکل در ارتقا اکتیو 2012 به 2016

سلام .من طبق مقاله همین سایت اکتیو 2012 را به 2016 انتقال دادم اما بعد از خاموش کردن سرور 2012 اکتیو 2016 از کار می افتد . پس از  روشن شدن 2012 دوباره اکتیو 2016 فعال میشه .مشکل از چی میتونه باشه ؟

لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
علی آقامیری

از کار میفته یعنی چه جوری ؟ کاربر لاگین نمی کنه ؟ مشکل DNS دارید ؟ 

** هیچ اگر سایه پذیرد ، منم آن سایه هیچ **
hesamazizi

توی ویندوز 2016 دیگه صفحه اکتیو دایرکتوری واسم نمیاد . نه یوزی نشون میده و نه میشه جوین شد 

علی آقامیری

وضعیت replication رو چک کنید. ببینید دوتا سرور یا هم سینک شدن.

** هیچ اگر سایه پذیرد ، منم آن سایه هیچ **
hesamazizi

آره تمام یوزر ها و کامپیوتر ها اومدن این طرف

mehdigolpa

رول های fsmo رو انتقال دادی به سرور جدید ؟ در تنظیمات dns آدرس سرور جدید AD رو برای کامپیوترها تنظیم کردید ؟ 

hesamazizi

من طبق  آموزش زیر پیش رفتم 

 1. داخل سرور 2016 رول ADDS را نصب میکنیم
 2. بعد از نصب شدن رول ADDS قسمت Promote را انتخاب میکنیم
 3. در آن قسمت گزینه Add a domain controller to a existing domain را انتخاب کرده و اسم دامین خود را وارد میکنیم همراه با یوزر و پسورد دامین
 4. بعد از این مرحله پسورد DSRM را در قسمت بعد وارد کرده
 5. در مراحل بعدی هم تنظیمات پیشفرض را قبول کرده و نصب Additional Domain Controller را انجام میدهیم.
 6. بعد از ریستارت شدن سرور 2016 با یوزر دامینی خود وارد ویندوز شده
 7. در قسمت Activde Directory رفته و روی اسم دامین راست کلیک و گزینه Operations Masters را انتخاب میکنیم
 8. در این قسمت سه عدد تب وجود دارد که شامل گزینه های RID و PDCو Infrastructure میباشد
 9. روی هر تب کلیک کرده و گزینه change را انتخاب کرده تا دامین کنترلر این 3 عدد FSMO تغییر پیدا کند
 10. برای تغییر operation master قسمت Schema در ویندوز 2016 ابتدا باید این کنسول را در آن ویندوز register کنیم.پس در قسمت کامند پرامپ دستور زیر را وارد میکنیم:regsvr32 schmmgmt.dll
 11. سپس به کنسول مدیریتی ماکروسافت ینی MMC رفته و کنسول اضافه شده Schema را ادد کرده و روی آن کلیک راست کرده و گزینه ی change active directory domain controller را زده و ADC را انتخاب کرده و سپس از آن operation master گرفته و گزینه change را انتخاب کرده و به این صورت schema دامین هم اپدیت میشود
 12. اما مورد اخر اپدیت FSMOها هم گزینه Domain naming میباشد.برای اپدیت این گزینه به قسمت Active directory domain and trust رفته و روی کنسول کلیک کرده و گزینه ی operation master را انتخاب کرده و گزینه changeرا انتخاب کرده و ویندوز ان را هم عوض میکنیم واپدیت FSMO هم انجام گردید

 

hesamazizi

مشکل در ارتقا اکتیو 2012 به 2016

hesamazizi

این خطا رو میده 

mehdigolpa

لطفا dcdiag رو بر روی سرور اجرا کنید و نتیجه خروجی رو اینجا بگذارید ولی اینطور که من به نظرم میرسه مشکل شما dns باید باشه

hesamazizi

Directory Server Diagnosis

Performing initial setup:
   Trying to find home server...
   Home Server = server2016dc
   * Identified AD Forest.
   Done gathering initial info.

Doing initial required tests

   Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER2016DC
      Starting test: Connectivity
         ......................... SERVER2016DC passed test Connectivity

Doing primary tests

   Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER2016DC
      Starting test: Advertising
         Fatal Error:DsGetDcName (SERVER2016DC) call failed, error 1355
         The Locator could not find the server.
         ......................... SERVER2016DC failed test Advertising
      Starting test: FrsEvent
         ......................... SERVER2016DC passed test FrsEvent
      Starting test: DFSREvent
         There are warning or error events within the last 24 hours after the SYSVOL has been shared.  Failing
         SYSVOL replication problems may cause Group Policy problems.
         ......................... SERVER2016DC failed test DFSREvent
      Starting test: SysVolCheck
         ......................... SERVER2016DC passed test SysVolCheck
      Starting test: KccEvent
         A warning event occurred.  EventID: 0x80000B46
            Time Generated: 06/05/2020   12:11:01
            Event String:
            The security of this directory server can be significantly enhanced by configuring the server to reject SASL (Negotiate, Kerberos, NTLM, or Digest) LDAP binds that do not request signing (integrity verification) and LDAP simple binds that are performed on a clear text (non-SSL/TLS-encrypted) connection.  Even if no clients are using such binds, configuring the server to reject them will improve the security of this server.
         A warning event occurred.  EventID: 0x80000BE1
            Time Generated: 06/05/2020   12:11:01
            Event String:
            The security of this directory server can be significantly enhanced by configuring the server to enforce  validation of Channel Binding Tokens received in LDAP bind requests sent over LDAPS connections. Even if  no clients are issuing LDAP bind requests over LDAPS, configuring the server to validate Channel Binding  Tokens will improve the security of this server.
         A warning event occurred.  EventID: 0x80000828
            Time Generated: 06/05/2020   12:11:39
            Event String:
            Active Directory Domain Services could not use DNS to resolve the IP address of the source domain controller listed below. To maintain the consistency of Security groups, group policy, users and computers and their passwords, Active Directory Domain Services successfully replicated using the NetBIOS or fully qualified computer name of the source domain controller.
         A warning event occurred.  EventID: 0x80000B46
            Time Generated: 06/05/2020   12:15:07
            Event String:
            The security of this directory server can be significantly enhanced by configuring the server to reject SASL (Negotiate, Kerberos, NTLM, or Digest) LDAP binds that do not request signing (integrity verification) and LDAP simple binds that are performed on a clear text (non-SSL/TLS-encrypted) connection.  Even if no clients are using such binds, configuring the server to reject them will improve the security of this server.
         A warning event occurred.  EventID: 0x80000BE1
            Time Generated: 06/05/2020   12:15:07
            Event String:
            The security of this directory server can be significantly enhanced by configuring the server to enforce  validation of Channel Binding Tokens received in LDAP bind requests sent over LDAPS connections. Even if  no clients are issuing LDAP bind requests over LDAPS, configuring the server to validate Channel Binding  Tokens will improve the security of this server.
         A warning event occurred.  EventID: 0x80000828
            Time Generated: 06/05/2020   12:15:46
            Event String:
            Active Directory Domain Services could not use DNS to resolve the IP address of the source domain controller listed below. To maintain the consistency of Security groups, group policy, users and computers and their passwords, Active Directory Domain Services successfully replicated using the NetBIOS or fully qualified computer name of the source domain controller.
         A warning event occurred.  EventID: 0x8000082C
            Time Generated: 06/05/2020   12:16:08
            Event String:
         ......................... SERVER2016DC passed test KccEvent
      Starting test: KnowsOfRoleHolders
         ......................... SERVER2016DC passed test KnowsOfRoleHolders
      Starting test: MachineAccount
         ......................... SERVER2016DC passed test MachineAccount
      Starting test: NCSecDesc
         ......................... SERVER2016DC passed test NCSecDesc
      Starting test: NetLogons
         Unable to connect to the NETLOGON share! (\\SERVER2016DC\netlogon)
         [SERVER2016DC] An net use or LsaPolicy operation failed with error 67,
         The network name cannot be found..
         ......................... SERVER2016DC failed test NetLogons
      Starting test: ObjectsReplicated
         ......................... SERVER2016DC passed test ObjectsReplicated
      Starting test: Replications
         [Replications Check,SERVER2016DC] A recent replication attempt failed:
            From SERVER-AC2012 to SERVER2016DC
            Naming Context: DC=ForestDnsZones,DC=khayam,DC=local
            The replication generated an error (5):
            Access is denied.
            The failure occurred at 2020-06-05 12:16:04.
            The last success occurred at 2020-06-05 12:12:12.
            1 failures have occurred since the last success.
         [SERVER-AC2012] DsBindWithSpnEx() failed with error 1753,
         There are no more endpoints available from the endpoint mapper..
         [Replications Check,SERVER2016DC] A recent replication attempt failed:
            From SERVER-AC2012 to SERVER2016DC
            Naming Context: DC=DomainDnsZones,DC=khayam,DC=local
            The replication generated an error (5):
            Access is denied.
            The failure occurred at 2020-06-05 12:15:59.
            The last success occurred at 2020-06-05 12:12:15.
            1 failures have occurred since the last success.
         [Replications Check,SERVER2016DC] A recent replication attempt failed:
            From SERVER-AC2012 to SERVER2016DC
            Naming Context: CN=Schema,CN=Configuration,DC=khayam,DC=local
            The replication generated an error (5):
            Access is denied.
            The failure occurred at 2020-06-05 12:15:51.
            The last success occurred at 2020-06-05 12:01:14.
            3 failures have occurred since the last success.
         [Replications Check,SERVER2016DC] A recent replication attempt failed:
            From SERVER-AC2012 to SERVER2016DC
            Naming Context: CN=Configuration,DC=khayam,DC=local
            The replication generated an error (5):
            Access is denied.
            The failure occurred at 2020-06-05 12:15:46.
            The last success occurred at 2020-06-05 12:01:14.
            3 failures have occurred since the last success.
         [Replications Check,SERVER2016DC] A recent replication attempt failed:
            From SERVER-AC2012 to SERVER2016DC
            Naming Context: DC=khayam,DC=local
            The replication generated an error (5):
            Access is denied.
            The failure occurred at 2020-06-05 12:15:55.
            The last success occurred at 2020-06-05 12:13:39.
            1 failures have occurred since the last success.
         ......................... SERVER2016DC failed test Replications
      Starting test: RidManager
         ......................... SERVER2016DC passed test RidManager
      Starting test: Services
         ......................... SERVER2016DC passed test Services
      Starting test: SystemLog
         An error event occurred.  EventID: 0x0000168F
            Time Generated: 06/05/2020   11:32:43
            Event String:
            The dynamic deletion of the DNS record '_kerberos._tcp.dc._msdcs.khayam.local. 600 IN SRV 0 100 88 server2016dc.khayam.local.' failed on the following DNS server:
         An error event occurred.  EventID: 0x0000168F
            Time Generated: 06/05/2020   11:32:44
            Event String:
            The dynamic deletion of the DNS record '_kerberos._tcp.Default-First-Site-Name._sites.dc._msdcs.khayam.local. 600 IN SRV 0 100 88 server2016dc.khayam.local.' failed on the following DNS server:
         An error event occurred.  EventID: 0x0000168F
            Time Generated: 06/05/2020   11:32:46
            Event String:
            The dynamic deletion of the DNS record '_kerberos._tcp.khayam.local. 600 IN SRV 0 100 88 server2016dc.khayam.local.' failed on the following DNS server:
         A warning event occurred.  EventID: 0x00001695
            Time Generated: 06/05/2020   11:32:46
            Event String:
            Dynamic registration or deletion of one or more DNS records associated with DNS domain 'khayam.local.' failed.  These records are used by other computers to locate this server as a domain controller (if the specified domain is an Active Directory domain) or as an LDAP server (if the specified domain is an application partition).
         An error event occurred.  EventID: 0x00000C8A
            Time Generated: 06/05/2020   11:32:50
            Event String:
            This computer could not authenticate with \\SERVER-AC2012.khayam.local, a Windows domain controller for domain KHAYAM, and therefore this computer might deny logon requests. This inability to authenticate might be caused by another computer on the same network using the same name or the password for this computer account is not recognized. If this message appears again, contact your system administrator.
         A warning event occurred.  EventID: 0x0000A000
            Time Generated: 06/05/2020   11:32:56
            Event String:
            The Security System detected an authentication error for the server RPC/SERVER-AC2012.khayam.local. The failure code from authentication protocol Kerberos was "An attempt was made to logon, but the netlogon service was not started.
         A warning event occurred.  EventID: 0x00001695
            Time Generated: 06/05/2020   11:32:58
            Event String:
            Dynamic registration or deletion of one or more DNS records associated with DNS domain 'khayam.local.' failed.  These records are used by other computers to locate this server as a domain controller (if the specified domain is an Active Directory domain) or as an LDAP server (if the specified domain is an application partition).
         A warning event occurred.  EventID: 0x00001695
            Time Generated: 06/05/2020   11:33:24
            Event String:
            Dynamic registration or deletion of one or more DNS records associated with DNS domain 'DomainDnsZones.khayam.local.' failed.  These records are used by other computers to locate this server as a domain controller (if the specified domain is an Active Directory domain) or as an LDAP server (if the specified domain is an application partition).
         A warning event occurred.  EventID: 0x00001695
            Time Generated: 06/05/2020   11:33:31
            Event String:
            Dynamic registration or deletion of one or more DNS records associated with DNS domain 'ForestDnsZones.khayam.local.' failed.  These records are used by other computers to locate this server as a domain controller (if the specified domain is an Active Directory domain) or as an LDAP server (if the specified domain is an application partition).
         An error event occurred.  EventID: 0x0000168E
            Time Generated: 06/05/2020   11:33:35
            Event String:
            The dynamic registration of the DNS record '_ldap._tcp.pdc._msdcs.khayam.local. 600 IN SRV 0 100 389 server2016dc.khayam.local.' failed on the following DNS server:
         An error event occurred.  EventID: 0x0000041E
            Time Generated: 06/05/2020   11:33:50
            Event String:
            The processing of Group Policy failed. Windows could not obtain the name of a domain controller. This could be caused by a name resolution failure. Verify your Domain Name System (DNS) is configured and working correctly.
         An error event occurred.  EventID: 0x00002720
            Time Generated: 06/05/2020   11:35:48
            Event String:
            The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID
         A warning event occurred.  EventID: 0x0000000C
            Time Generated: 06/06/2020   11:36:36
            Event String:
            Time Provider NtpClient: This machine is configured to use the domain hierarchy to determine its time source, but it is the AD PDC emulator for the domain at the root of the forest, so there is no machine above it in the domain hierarchy to use as a time source. It is recommended that you either configure a reliable time service in the root domain, or manually configure the AD PDC to synchronize with an external time source. Otherwise, this machine will function as the authoritative time source in the domain hierarchy. If an external time source is not configured or used for this computer, you may choose to disable the NtpClient.
         A warning event occurred.  EventID: 0x000727AA
            Time Generated: 06/06/2020   11:36:36
            Event String:
            The WinRM service failed to create the following SPNs: WSMAN/server2016dc.khayam.local; WSMAN/server2016dc.
         An error event occurred.  EventID: 0x00002720
            Time Generated: 06/06/2020   11:36:46
            Event String:
            The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID
         An error event occurred.  EventID: 0x0000168E
            Time Generated: 06/06/2020   11:37:17
            Event String:
            The dynamic registration of the DNS record '_gc._tcp.khayam.local. 600 IN SRV 0 100 3268 server2016dc.khayam.local.' failed on the following DNS server:
         A warning event occurred.  EventID: 0xC000042B
            Time Generated: 06/06/2020   11:38:50
            Event String:
            The RD Session Host server cannot register 'TERMSRV' Service Principal Name to be used for server authentication. The following error occured: The specified domain either does not exist or could not be contacted.
         A warning event occurred.  EventID: 0x00001796
            Time Generated: 06/06/2020   11:40:03
            Event String:
            Microsoft Windows Server has detected that NTLM authentication is presently being used between clients and this server. This event occurs once per boot of the server on the first time a client uses NTLM with this server.
         An error event occurred.  EventID: 0x00000469
            Time Generated: 06/06/2020   11:40:28
            Event String:
            The processing of Group Policy failed because of lack of network connectivity to a domain controller. This may be a transient condition. A success message would be generated once the machine gets connected to the domain controller and Group Policy has successfully processed. If you do not see a success message for several hours, then contact your administrator.
         An error event occurred.  EventID: 0x00000469
            Time Generated: 06/06/2020   11:40:30
            Event String:
            The processing of Group Policy failed because of lack of network connectivity to a domain controller. This may be a transient condition. A success message would be generated once the machine gets connected to the domain controller and Group Policy has successfully processed. If you do not see a success message for several hours, then contact your administrator.
         An error event occurred.  EventID: 0x00002720
            Time Generated: 06/06/2020   11:40:31
            Event String:
            The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID
         A warning event occurred.  EventID: 0xC000042B
            Time Generated: 06/06/2020   11:41:05
            Event String:
            The RD Session Host server cannot register 'TERMSRV' Service Principal Name to be used for server authentication. The following error occured: The specified domain either does not exist or could not be contacted.
         A warning event occurred.  EventID: 0x00000034
            Time Generated: 06/05/2020   11:53:02
            Event String: The time service has set the time with offset 86328 seconds.
         A warning event occurred.  EventID: 0x00000090
            Time Generated: 06/05/2020   11:53:02
            Event String: The time service has stopped advertising as a good time source.
         An error event occurred.  EventID: 0x00002720
            Time Generated: 06/05/2020   11:53:20
            Event String:
            The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID
         A warning event occurred.  EventID: 0x000727AA
            Time Generated: 06/06/2020   11:52:56
            Event String:
            The WinRM service failed to create the following SPNs: WSMAN/server2016dc.khayam.local; WSMAN/server2016dc.
         A warning event occurred.  EventID: 0x00000034
            Time Generated: 06/05/2020   11:54:26
            Event String: The time service has set the time with offset 86328 seconds.
         A warning event occurred.  EventID: 0x00000090
            Time Generated: 06/05/2020   11:54:26
            Event String: The time service has stopped advertising as a good time source.
         A warning event occurred.  EventID: 0x00001796
            Time Generated: 06/05/2020   11:55:57
            Event String:
            Microsoft Windows Server has detected that NTLM authentication is presently being used between clients and this server. This event occurs once per boot of the server on the first time a client uses NTLM with this server.
         A warning event occurred.  EventID: 0xC000042B
            Time Generated: 06/05/2020   11:56:24
            Event String:
            The RD Session Host server cannot register 'TERMSRV' Service Principal Name to be used for server authentication. The following error occured: The specified domain either does not exist or could not be contacted.
         An error event occurred.  EventID: 0x00000469
            Time Generated: 06/05/2020   11:57:59
            Event String:
            The processing of Group Policy failed because of lack of network connectivity to a domain controller. This may be a transient condition. A success message would be generated once the machine gets connected to the domain controller and Group Policy has successfully processed. If you do not see a success message for several hours, then contact your administrator.
         An error event occurred.  EventID: 0x00000469
            Time Generated: 06/05/2020   11:58:01
            Event String:
            The processing of Group Policy failed because of lack of network connectivity to a domain controller. This may be a transient condition. A success message would be generated once the machine gets connected to the domain controller and Group Policy has successfully processed. If you do not see a success message for several hours, then contact your administrator.
         An error event occurred.  EventID: 0x00002720
            Time Generated: 06/05/2020   11:58:02
            Event String:
            The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID
         A warning event occurred.  EventID: 0xC000042B
            Time Generated: 06/05/2020   11:58:31
            Event String:
            The RD Session Host server cannot register 'TERMSRV' Service Principal Name to be used for server authentication. The following error occured: The specified domain either does not exist or could not be contacted.
         A warning event occurred.  EventID: 0x00001695
            Time Generated: 06/05/2020   11:59:44
            Event String:
            Dynamic registration or deletion of one or more DNS records associated with DNS domain 'khayam.local.' failed.  These records are used by other computers to locate this server as a domain controller (if the specified domain is an Active Directory domain) or as an LDAP server (if the specified domain is an application partition).
         A warning event occurred.  EventID: 0x0000A000
            Time Generated: 06/05/2020   12:00:50
            Event String:
            The Security System detected an authentication error for the server LDAP/Localhost. The failure code from authentication protocol Kerberos was "An attempt was made to logon, but the netlogon service was not started.
         A warning event occurred.  EventID: 0x00001695
            Time Generated: 06/05/2020   12:00:52
            Event String:
            Dynamic registration or deletion of one or more DNS records associated with DNS domain 'khayam.local.' failed.  These records are used by other computers to locate this server as a domain controller (if the specified domain is an Active Directory domain) or as an LDAP server (if the specified domain is an application partition).
         A warning event occurred.  EventID: 0x00001695
            Time Generated: 06/05/2020   12:01:14
            Event String:
            Dynamic registration or deletion of one or more DNS records associated with DNS domain 'DomainDnsZones.khayam.local.' failed.  These records are used by other computers to locate this server as a domain controller (if the specified domain is an Active Directory domain) or as an LDAP server (if the specified domain is an application partition).
         A warning event occurred.  EventID: 0x00001695
            Time Generated: 06/05/2020   12:01:14
            Event String:
            Dynamic registration or deletion of one or more DNS records associated with DNS domain 'ForestDnsZones.khayam.local.' failed.  These records are used by other computers to locate this server as a domain controller (if the specified domain is an Active Directory domain) or as an LDAP server (if the specified domain is an application partition).
         An error event occurred.  EventID: 0x00002720
            Time Generated: 06/05/2020   12:02:24
            Event String:
            The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID
         A warning event occurred.  EventID: 0x00001796
            Time Generated: 06/05/2020   12:03:06
            Event String:
            Microsoft Windows Server has detected that NTLM authentication is presently being used between clients and this server. This event occurs once per boot of the server on the first time a client uses NTLM with this server.
         A warning event occurred.  EventID: 0x000727AA
            Time Generated: 06/06/2020   12:01:59
            Event String:
            The WinRM service failed to create the following SPNs: WSMAN/server2016dc.khayam.local; WSMAN/server2016dc.
         An error event occurred.  EventID: 0x00002720
            Time Generated: 06/06/2020   12:02:06
            Event String:
            The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID
         A warning event occurred.  EventID: 0x00000034
            Time Generated: 06/05/2020   12:03:29
            Event String: The time service has set the time with offset 86328 seconds.
         A warning event occurred.  EventID: 0x00000090
            Time Generated: 06/05/2020   12:03:29
            Event String: The time service has stopped advertising as a good time source.
         A warning event occurred.  EventID: 0xC000042B
            Time Generated: 06/05/2020   12:04:02
            Event String:
            The RD Session Host server cannot register 'TERMSRV' Service Principal Name to be used for server authentication. The following error occured: The specified domain either does not exist or could not be contacted.
         A warning event occurred.  EventID: 0xC000042B
            Time Generated: 06/05/2020   12:04:02
            Event String:
            The RD Session Host server cannot register 'TERMSRV' Service Principal Name to be used for server authentication. The following error occured: The specified domain either does not exist or could not be contacted.
         An error event occurred.  EventID: 0x00002720
            Time Generated: 06/05/2020   12:06:12
            Event String:
            The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID
         An error event occurred.  EventID: 0x00002720
            Time Generated: 06/05/2020   12:10:26
            Event String:
            The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID
         A warning event occurred.  EventID: 0x000727AA
            Time Generated: 06/06/2020   12:10:00
            Event String:
            The WinRM service failed to create the following SPNs: WSMAN/server2016dc.khayam.local; WSMAN/server2016dc.
         An error event occurred.  EventID: 0x00002720
            Time Generated: 06/06/2020   12:10:07
            Event String:
            The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID
         A warning event occurred.  EventID: 0x00000034
            Time Generated: 06/05/2020   12:11:30
            Event String: The time service has set the time with offset 86328 seconds.
         A warning event occurred.  EventID: 0x00000090
            Time Generated: 06/05/2020   12:11:30
            Event String: The time service has stopped advertising as a good time source.
         A warning event occurred.  EventID: 0x000003F6
            Time Generated: 06/05/2020   12:11:57
            Event String:
            Name resolution for the name 8a0bee15-9077-4eb7-9e99-7f7838fda143._msdcs.khayam.local timed out after none of the configured DNS servers responded.
         A warning event occurred.  EventID: 0xC000042B
            Time Generated: 06/05/2020   12:12:01
            Event String:
            The RD Session Host server cannot register 'TERMSRV' Service Principal Name to be used for server authentication. The following error occured: The specified domain either does not exist or could not be contacted.
         A warning event occurred.  EventID: 0xC000042B
            Time Generated: 06/05/2020   12:12:01
            Event String:
            The RD Session Host server cannot register 'TERMSRV' Service Principal Name to be used for server authentication. The following error occured: The specified domain either does not exist or could not be contacted.
         A warning event occurred.  EventID: 0x00001796
            Time Generated: 06/05/2020   12:12:05
            Event String:
            Microsoft Windows Server has detected that NTLM authentication is presently being used between clients and this server. This event occurs once per boot of the server on the first time a client uses NTLM with this server.
         An error event occurred.  EventID: 0x00002720
            Time Generated: 06/05/2020   12:13:01
            Event String:
            The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID
         An error event occurred.  EventID: 0x00002720
            Time Generated: 06/05/2020   12:14:32
            Event String:
            The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID
         A warning event occurred.  EventID: 0x000727AA
            Time Generated: 06/06/2020   12:14:07
            Event String:
            The WinRM service failed to create the following SPNs: WSMAN/server2016dc.khayam.local; WSMAN/server2016dc.
         An error event occurred.  EventID: 0x00002720
            Time Generated: 06/06/2020   12:14:14
            Event String:
            The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID
         A warning event occurred.  EventID: 0x00000034
            Time Generated: 06/05/2020   12:15:37
            Event String: The time service has set the time with offset 86328 seconds.
         A warning event occurred.  EventID: 0x00000090
            Time Generated: 06/05/2020   12:15:37
            Event String: The time service has stopped advertising as a good time source.
         An error event occurred.  EventID: 0x0000168E
            Time Generated: 06/05/2020   12:16:04
            Event String:
            The dynamic registration of the DNS record 'DomainDnsZones.khayam.local. 600 IN A 192.168.200.2' failed on the following DNS server:
         A warning event occurred.  EventID: 0xC000042B
            Time Generated: 06/05/2020   12:17:31
            Event String:
            The RD Session Host server cannot register 'TERMSRV' Service Principal Name to be used for server authentication. The following error occured: The specified domain either does not exist or could not be contacted.
         A warning event occurred.  EventID: 0x00001796
            Time Generated: 06/05/2020   12:17:47
            Event String:
            Microsoft Windows Server has detected that NTLM authentication is presently being used between clients and this server. This event occurs once per boot of the server on the first time a client uses NTLM with this server.
         An error event occurred.  EventID: 0x00000469
            Time Generated: 06/05/2020   12:19:11
            Event String:
            The processing of Group Policy failed because of lack of network connectivity to a domain controller. This may be a transient condition. A success message would be generated once the machine gets connected to the domain controller and Group Policy has successfully processed. If you do not see a success message for several hours, then contact your administrator.
         An error event occurred.  EventID: 0x00000469
            Time Generated: 06/05/2020   12:19:12
            Event String:
            The processing of Group Policy failed because of lack of network connectivity to a domain controller. This may be a transient condition. A success message would be generated once the machine gets connected to the domain controller and Group Policy has successfully processed. If you do not see a success message for several hours, then contact your administrator.
         An error event occurred.  EventID: 0x00002720
            Time Generated: 06/05/2020   12:19:13
            Event String:
            The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID
         A warning event occurred.  EventID: 0xC000042B
            Time Generated: 06/05/2020   12:19:36
            Event String:
            The RD Session Host server cannot register 'TERMSRV' Service Principal Name to be used for server authentication. The following error occured: The specified domain either does not exist or could not be contacted.
         ......................... SERVER2016DC failed test SystemLog
      Starting test: VerifyReferences
         ......................... SERVER2016DC passed test VerifyReferences


   Running partition tests on : ForestDnsZones
      Starting test: CheckSDRefDom
         ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom
      Starting test: CrossRefValidation
         ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation

   Running partition tests on : DomainDnsZones
      Starting test: CheckSDRefDom
         ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom
      Starting test: CrossRefValidation
         ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation

   Running partition tests on : Schema
      Starting test: CheckSDRefDom
         ......................... Schema passed test CheckSDRefDom
      Starting test: CrossRefValidation
         ......................... Schema passed test CrossRefValidation

   Running partition tests on : Configuration
      Starting test: CheckSDRefDom
         ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
      Starting test: CrossRefValidation
         ......................... Configuration passed test CrossRefValidation

   Running partition tests on : khayam
      Starting test: CheckSDRefDom
         ......................... khayam passed test CheckSDRefDom
      Starting test: CrossRefValidation
         ......................... khayam passed test CrossRefValidation

   Running enterprise tests on : khayam.local
      Starting test: LocatorCheck
         Warning: DcGetDcName(GC_SERVER_REQUIRED) call failed, error 1355
         A Global Catalog Server could not be located - All GC's are down.
         Warning: DcGetDcName(TIME_SERVER) call failed, error 1355
         A Time Server could not be located.
         The server holding the PDC role is down.
         Warning: DcGetDcName(GOOD_TIME_SERVER_PREFERRED) call failed, error 1355
         A Good Time Server could not be located.
         Warning: DcGetDcName(KDC_REQUIRED) call failed, error 1355
         A KDC could not be located - All the KDCs are down.
         ......................... khayam.local failed test LocatorCheck
      Starting test: Intersite
         ......................... khayam.local passed test Intersite

mehdigolpa

شما تنظیم dns در سرور 2016 چی گذاشتی ؟ اینطور که در سایت های مختلف بررسی کردم اکثرا به این نکته اشاره می کنند که dns server اصلی رو خود سرور local باید بزاری . آیا اینکار رو انجام دادید ؟

hesamazizi

من dns اولم که 127.0.0.1 گذاشتم .dns دوم هم آی پی سرور 2012

اینو دیدین ؟

لطفا سوالات فنی خودتون رو از طریق گزینه "بپرسید" مطرح کنید. از جواب دادن به هرگونه سوالات فنی در قالب پیام خصوصی معذورم.
hesamazizi

دیدم اما این قسمت رو پیدا نکردم

 1. Right-click My Network Places on the domain controller on which you cannot start Active Directory Users and Computers, and then click Properties.
 2. Click Internet Protocol, and then click Properties.
 3. Click Advanced.
 4. Click Options.
 5. Click TCP/IP Filtering, and then click Properties.
 6. For the TCP/IP Port setting, click Permit All.
 7. Restart the computer. This opens all TCP ports, including port 389

اصولی آپگرید نکردید. پیشنهاد می کنم مطلب زیر رو ببینید :

ارتقاء ویندوز سرور 2008 به 2016 یا 2019

لطفا سوالات فنی خودتون رو از طریق گزینه "بپرسید" مطرح کنید. از جواب دادن به هرگونه سوالات فنی در قالب پیام خصوصی معذورم.
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.
افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند