تابع count

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام.وقتی تاریخ به صورت شمسی وارد می کنم(/۰۴/۰۵۱۳۷۷) تابع countآنرا نمیشمارد ولی وقتی تاریخ میلادی(سال انگلیسی مثل ۲۰۰۲)رو می زنم به عنوان عددمحاسبه می کند.چرا اینطوری میشه؟درحالی که countتاریخ را نیز می شمارد

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است