خطای PDC emulator برای باز نشدن domain and trusts

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام

موقعی که میخوام active directory domain and trust رو باز کنم پیام خطای زیر برام نمایش داده می شود، چطور باید برطرفش کنم؟

You cannot modify domain or trust information because a Primary Domain Controller (PDC) emulator cannot be contacted. Please verify that the PDC emulator for the current domain and the network are both online and functioning properly.

سرور PDC قبلی 2012R2 بوده که دیگه وجود نداره

زمانی که PDC رو از 2012R2 به 2019 انتقال دادم FSMO رول ها رو هم انتقال دادم که الان هم FSMO اوکی هست

خطای PDC emulator برای باز نشدن domain and trusts


دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است