وصل کردن 3تا DC در سه Location متفاوت

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام به همه اساتید محترم و کاربران ITPRO

سلام به همه اساتید محترم و کاربران ITPRO
||http://tosinso.com/files/get/65f6423b-edb6-4743-865c-b7ff5b61692f||
||http://tosinso.com/files/get/5acc0a8f-7590-4a61-ac0f-cad91e3fab09||
همان طور که در عکس بالا مشاهده می کنید 3تا سرور دارم که یکی در غرب تهران و دیگری در شرق تهران و دیگری که به صورت اختصاصی اجاره کردم در هریک از این نمایندگی ها چند Client وجود دارد
حال میخواهم یک DC  روی سرور اختصاصی نصب کنم وسرورهایی که در غرب و شرق تهران دارم را میخوام جزو Forest اون DC اختصاصی کنم و همیشه در ارتباط باشن.تنها بستر ارتباطی من Internet است.با توجه به شرایط بالا چه (Service )هایی باید نصب شود؟؟؟!!!!

سلام به همه اساتید محترم و کاربران ITPRO
||http://tosinso.com/files/get/65f6423b-edb6-4743-865c-b7ff5b61692f||
||http://tosinso.com/files/get/5acc0a8f-7590-4a61-ac0f-cad91e3fab09||
همان طور که در عکس بالا مشاهده می کنید 3تا سرور دارم که یکی در غرب تهران و دیگری در شرق تهران و دیگری که به صورت اختصاصی اجاره کردم در هریک از این نمایندگی ها چند Client وجود دارد
حال میخواهم یک DC  روی سرور اختصاصی نصب کنم وسرورهایی که در غرب و شرق تهران دارم را میخوام جزو Forest اون DC اختصاصی کنم و همیشه در ارتباط باشن.تنها بستر ارتباطی من Internet است.با توجه به شرایط بالا چه (Service )هایی باید نصب شود؟؟؟!!!!

همان طور که در عکس بالا مشاهده می کنید 3تا سرور دارم که یکی در غرب تهران و دیگری در شرق تهران و دیگری که به صورت اختصاصی اجاره کردم در هریک از این نمایندگی ها چند Client وجود دارد

حال میخواهم یک DC روی سرور اختصاصی نصب کنم وسرورهایی که در غرب و شرق تهران دارم را میخوام جزو Forest اون DC اختصاصی کنم و همیشه در ارتباط باشن.تنها بستر ارتباطی من Internet است.با توجه به شرایط بالا چه (Service )هایی باید نصب شود؟؟؟!!!!

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است