ارور در نصب ویندوز 10 با خطای Windows can not be installed

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام . قصد نصب ویندوز 10 رو دارم ولی بعد از فرمت کردن درایوc این پیام نمایش داده میشود .(تصویر پایین)windows10enterprise

سلام . 
قصد نصب ویندوز 10 رو دارم ولی بعد از فرمت کردن درایوc این پیام نمایش داده میشود .(تصویر پایین)windows_10_enterprise
||http://tosinso.com/files/get/df1bb592-ecb5-499e-afd2-cb663f4be61c||
ویندز قبل من 8.1 بود که در هنگام نصب کاملا خالی بود ه و تازه پارتیشن بندی انجام دادم و خود ویندوز یه تعداد پارتیشن را خودش ساخت.
||http://tosinso.com/files/get/c5cc73b9-4556-4240-8120-4a5965854031||

ویندز قبل من 8.1 بود که در هنگام نصب کاملا خالی بود ه و تازه پارتیشن بندی انجام دادم و خود ویندوز یه تعداد پارتیشن را خودش ساخت.

سلام . 
قصد نصب ویندوز 10 رو دارم ولی بعد از فرمت کردن درایوc این پیام نمایش داده میشود .(تصویر پایین)windows_10_enterprise
||http://tosinso.com/files/get/df1bb592-ecb5-499e-afd2-cb663f4be61c||
ویندز قبل من 8.1 بود که در هنگام نصب کاملا خالی بود ه و تازه پارتیشن بندی انجام دادم و خود ویندوز یه تعداد پارتیشن را خودش ساخت.
||http://tosinso.com/files/get/c5cc73b9-4556-4240-8120-4a5965854031||
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است