شناخته نشدن موس و فلش بعد از نصب ویندوز جدید

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام دوستان

مشکل قبلیم با عوض کردن ویندوز حل شد حالا وقتی موس رو وصل یا فلش رو وصل میکنم بدون هیچ اروری هیچ کدوم بالا نمیاد

تو device manager مثل تصویر زیره

سلام دوستان

مشکل قبلیم با عوض کردن ویندوز حل شد حالا وقتی موس رو وصل یا فلش رو وصل میکنم بدون هیچ اروری هیچ کدوم بالا نمیاد 

تو device manager مثل تصویر زیره
||http://tosinso.com/files/get/4d2a7a42-7d00-41bb-9e68-551592821845||||http://tosinso.com/files/get/4d2a7a42-7d00-41bb-9e68-551592821845||
سلام دوستان

مشکل قبلیم با عوض کردن ویندوز حل شد حالا وقتی موس رو وصل یا فلش رو وصل میکنم بدون هیچ اروری هیچ کدوم بالا نمیاد 

تو device manager مثل تصویر زیره
||http://tosinso.com/files/get/4d2a7a42-7d00-41bb-9e68-551592821845||||http://tosinso.com/files/get/4d2a7a42-7d00-41bb-9e68-551592821845||
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است