تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
زیبا عراقی

ریستارت کردن سرور

میخوام سرور رو از طریق ویندوز محیط power shell ریستات کنم ؟

چندتا دستور مختلف داره که فقط عدد مربوطه رو انتخاب میکنی و عملیات انجام میشه

یکی از اونها ریست کردنه

لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
علیرضا  قهرود

سطح سوالات با یک سرچ ساده مرتفع میشه :

https://technet.microsoft.comen-uslibrary/hh849837.aspx

This command restarts the local computer.

Windows PowerShell

PS C:\> Restart-Computer

This command restarts the Server01 remote computer. The command uses customized impersonation and authentication settings.

Windows PowerShell

PS C:\> Restart-Computer -ComputerName "Server01" -Impersonation Anonymous -Authentication PacketIntegrity

Alireza Ghahrood Senior Security Solution Consultant | Cell :+98 (912) 1964383 | http://www.about.me/Alirezaghahrood
زیبا عراقی

ممنون از پاسخ تون .

ولی منظور من این نبود

علیرضا  قهرود

سوال واضح باشه ، منظور باز برداشت نمیشه : دی

Alireza Ghahrood Senior Security Solution Consultant | Cell :+98 (912) 1964383 | http://www.about.me/Alirezaghahrood
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.