مشکل با windows photo viewer

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام دوستان من هیچ عکسی رو نمیتونم با windows photo viewer باز کنم . کسی میدونه چیکار باید کرد؟

سلام دوستان من هیچ عکسی رو نمیتونم با windows photo viewer باز کنم . کسی میدونه چیکار باید کرد؟||https://tosinso.com/files/get/4f825ccb-b02b-4f2b-93a6-afa03df03106||
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است