مشکل دریافت ایمیل روی exchange

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

میشه راهنمایی کنید که این خطا چرا رخ داده و چطور میشه برطرفش کرد

Identity: edge\15\63200443760643
Subject: Re:
Internet Message ID: <817404251.1190258.1498727585782@mail.yahoo.com>
From Address: m_behzadi_m@yahoo.com
Status: Ready
Size (KB): 11
Message Source Name: SMTP:Default internal receive connector EDGE
Source IP: 192.168.0.25
SCL: 3
Date Received: 6/29/2017 1:43:40 PM
Expiration Time: 7/1/2017 1:43:40 PM
Last Error: 
Queue ID: edge\15
Recipients:  behzadim@......;2;2;[{LRT=};{LED=};{FQDN=};{IP=}];0;CN=EdgeSync - Inbound to Default-First-Site-Name,CN=Connections,CN=Exchange Routing Group (DWBGZMFD01QNBJR),CN=Routing Groups,CN=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT),CN=Administrative Groups,CN=First Organization,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,CN={97C9FDEB-3347-47F8-AFEC-3DBA694B7D5C};0
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است