چرا نمی توانیم با remote desktop به ویندوز سرور وارد شویم ؟

بپرسید
  • تواضعی تواضعی
  • 53 ماه قبل
  • 53 ماه قبل
  • 309 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

جایی دیدم که با هر کامپیوترشبکه نمی شد remote desktop زد و آی پی سرور را زد و وارد ویندوز سرور شد و بایستی از چند تا کامپیوتر مشخص اقدام می کردیم . برایم جالب بود که چگونه این کار صورت می گیرد .

بعد که پرسیدم چرا اینجوری هست گفت برای امنیت این کار را کرده اند .

کسی می تونه در این مورد راهنمایی کنه ؟

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است