تا %60 تخفیف خرید برای 8 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

بررسی وضعیت NTFS Permission ها بعد از کپی (Copy) و کات (Cut)

هنگامی که فایل یا پوشه ای را کپی می کنید یا انتقال می دهید، مجوزهای NTFS بسته به اینکه فایل یا پوشه را کجا انتقال داده اید ممکن است تغییر کند.

کپی کردن فایل یا پوشه

هنگامی که پوشه یا فایل هایی را از یک پوشه به پوشه دیگر یا از یک پارتیشن به پارتیشن دیگر کپی می کنید، مجوزهای این فایل ها یا پوشه ها ممکن است تغییر کند.

  1. هنگام کپی کردن یک فایل یا پوشه در همان پارتیشن NTFS، کپی فایل یا پوشه مجوزهای پوشه مقصد را به ارث می برد.
  2. هنگام کپی کردن یک فایل یا پوشه بین پارتیشن های NTFS مختلف، کپی فایل یا پوشه مجوزهای پوشه مقصد را به ارث می برد.
  3. هنگام کپی کردن یک فایل یا پوشه در پارتیشن هایی غیر از NTFS مانند FAT، فایل ها و پوشه ها مجوزهای NTFS خود را از دست خواهند داد.

نکته: برای کپی کردن فایل ها یا پوشه ها در همان پارتیشن NTFS یا پارتیشن NTFS دیگر، باید برای پوشه های مبدا مجوزهای خواندن (read) و برای پوشه مقصد مجوز نوشتن (write) داشته باشید.

انتقال فایل یا پوشه

هنگام انتقال یک فایل یا پوشه، مجوزها بسته به مجوزهای پوشه مقصد ممکن است تغییر کنند.

  1. هنگام انتقال یک فایل به یک پوشه درهمان پارتیشن NTFS، فایل یا پوشه مجوزهای خود را نگه می دارد.
  2. هنگام انتقال یک فایل یا پوشه بین پارتیشن های NTFS مختلف، فایل یا پوشه مجوزهای پوشه مقصد را به ارث می برد.
  3. هنگام انتقال فایل ها یا پوشه های پارتیشن های NTFS به پارتیشن هایی غیر از NTFS، فایل ها و پوشه ها تمام مجوزهای NTFS خود را از دست خواهند داد، چون پارتیشن هایی غیر از NTFS مجوزهای NTFS را پشتیبانی نمی کنند.

نکته: برای انتقال فایل ها و پوشه ها در پارتیشن های NTFS باید دو مجوز داشته باشید؛ برای پوشه مقصد مجوز نوشتن (write) و برای فایل یا پوشه مبدا مجوز ویرایش (modify). به این دلیل به مجوز ویرایش فایل یا پوشه برای انتقال احتیاج دارید چون ویندوز بعد از کپی فایل یا پوشه در پوشه مقصد، فایل یا پوشه را از پوشه اصلی حذف می کند.

وب سایت توسینسو

الهه موبد

انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران

هر گونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده، دارای اشکال اخلاقی می باشد.

0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر