در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

انتقال FSMO Role ها از طریق گرافیک


نکته:این کارهارا در ادیشنال domain controler خود انجام دهید.

1.برای انتقال PDC master و infrastructure master و Rid master در Run دستور dsa.msc را وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

2.روی domain تان راست کلیک کنید و گزینه operations master.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

3.برای انتقال Rid master تب Rid را انتخاب کنید و روی گزینه change کلیک کنید بعد وقتی که پیغامی برای شما امد Yes را انتخاب کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

4. برای انتقال PDC master تب PDC را انتخاب کنیدو روی گزینه change کلیک کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

5.برای انتقال infrastructure master تب infrastructure را انتخاب کنید و روی گزینه change کلیک کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

6. برای انتقال Role domain naming master در Run دستور domain.msc را وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

7.روی forst راست کلیک کنید و گزینه operations master را انتخاب کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

8.روی گزینه change کلیک کنید بعد وقتی که پیغامی برای شما امد Yes را انتخاب کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

9.برای اینکه بتوانیم Role schema master را ببینیم باید در Run دستور regsvr32 schmmgmt.dll را وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

10. برای انتقالRole schema master دستور mmc را در Run وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

11. از منوی file گزینه ...Add/Remove snap-in را انتخاب کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

12.active directory schema را انتخاب کنید و روی گزینه Add کلیک کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

13.روی Active directory schema راست کلیک کنید و گزینه operations master را انتخاب کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

14.روی گزینه change کلیک کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

انتقال FSMO Role ها از طریق command


نکته: این کارها را روی دمین کنترولری انجام دهید که Role ها روی ان قرار دارد.

1. در cmd دستورات زیر را وارد کنید.

1.Ntdsutil
2.Role
3.Connections
4.Connect to server (اسم سروری که می خواهید Role ها روی ان قرار بگیرند )
5.quit
6.transfer Rid master 
7.transfer naming master 
8.transfer PDC
9.transfer infrastructure master
10.transfer schema master
11.quit
12.quit

2.در CMD دستور Ntdsutil را وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

3.دستور Role را وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

4. دستور Connections را وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

5. دستور (اسم سروری که می خواهید Role ها روی ان قرار بگیرند) Connect to Server

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

6.دستور quit را وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

7.برای انتقال Role Rid master دستور transfer Rid master را وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

8.وقتی که یک پیغامی برای شما امد روی yes کلیک کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

9.اگر دستور هایی مانند زیر برای شما امد یعنی Role شما انتقال یافته است.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

10.برای انتقال PDC master دستور transfer PDC را وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

11.برای انتقال infrastructure master دستور transfer infrastructure master را وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

12.برای انتقال schema master دستور transfer schema master را وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

13.برای انتقال domain naming master دستور transfer naming master را وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

12.دستور quit را وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

13. دستور quit را وارد کنید.

sieze کردن FSMO Role ها از طریق گرافیک


نکته: این کارها را روی دمین کنترلی که از مدار خارج نشده انجام دهید.

1.برای seize کردن FSMO Role ها در Run دستور dsa.msc را وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

2.بر روی دمین کنترولری که Role ها روی ان بوده و ان از مدار خارج شده راست کلیک کنید و روی delete کلیک کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

3.وقتی که یک پیغام برای شما امد روی Yes کلیک کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

4. وقتی که یک پیغام دیگری برای شما امد روی تیک زیر را بزنید و روی delete کلیک کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

5.وقتی که پیغام دیگری برای شما امد روی yes کلیک کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

6.یک پیام جدید می اید که می گوید می خواهید Role هایی که روی ان دمین کنترولر بوده انتقال یابد بعد روی ok کلیک کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

seize کردن FSMO Role ها از طریق command


نکته این کار ها را در دمین کنترلری که از مدار خارج نشده انجام دهید.

1.در CMD دستورات زیر را وارد کنید.

1.Ntdsutil
2.Role
3.Connections
4.connect to server (اسم  سروری که دارید این دستورات را با ان وارد می کنید.)
5.quit
6.seize Rid master
7.seize PDC
8.seize infrastructure master
9.seize naming master
10.seize schema master 
11.quit
12.quit

1.در CMD دستور Ntdsutilرا وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

2.دستور Role را وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

3.دستور connections را وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

4.دستور (اسم سروری که دارید این دستورات را با ان وارد می کنید.) connect to server را وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

5.دستور quit را وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

6.برای seize کردن Rid master دستور seize Rid master را وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

7.وقتی برای شما پیغامی امد روی Yes کلیک کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

8.وقتی که دستوراتی مانند زیر برای شما امد یعنی Roleشما seize شده.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

9.برای seize کردن Role PDC master دستور seize PDC را وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

10.برای seize کردن Role infrastructure master دستور seize infrastructure master را وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

11.برای Seize کردن Role domain naming master دستور seize naming master را وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

12.برای انتقال Role schema master دستور seize schema را وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

13.دستور quit را وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

14.دستور quit را وارد کنید.

روش انتقال و seize کردن FSMO Role ها

نویسنده:محمد مهدی نوری

منبع : جزیره سرویس های شبکه مایکروسافت وب سایت توسینسو

هرگونه نشر و کپی براداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

#انتقال_fsmo_role_ها_از_طریق_گرافیک #روش_انتقال_و_seize_کردن_fsmo_role_ها #سیز_کردن_fsmo_role_ها #نحوه_ی_انتقال_FSMO_ها #seize_کردن_fsmo_role_ها_از_طریق_گرافیک
1 نظر
japanahi

مطلبش عالی بود.آقا دستتون درد نکنه.من امتحانش کردم ،درست کار میکنه

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....