تا %60 تخفیف خرید برای 3 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

چگونه کلید قطع و وصل اینترنت در ویندوز ایجاد کنیم ؟

درود بی پایان بر شما در این آموزش قصد داریم ترفندی در رابطه با قطع و وصل کردن اینترنت یک کاربر بدون قطع شدن شبکه داخلی مانند اتوماسیون اداری صحبت کنیم ، در برخی مواقع شما در یک سازمان می خواهید کامپیوتر خود را در اختیار فرد دیگری قرار دهید و دوست ندارید از اکانت اینترنت شما استفاده کند ولی به دلیل انجام کار باید به اتوماسیون داخلی وصل باشد برای اینکار میتوان از ترفندی استفاده کرد که من اسم آن را کلید روشن و خاموش کردن اینترنت گذاشتم.

هر کامپیوتری جدولی به نام Routing Table دارد که مسیر های کامپیوتر شما را نشان می دهد برای مشاهده این جدول وارد ابزار run شده و cmd را تایپ کرده و ok میکنیم و در این صفحه دستور route print را تایپ میکنیم و کلید اینتر را میزنیم و لیست روت ها و یا مسیرهای کامپیوتر شما را میاورد.

 • توجه:در آموزش برای درک و جستجو بهتر هم از تصویر کد و هم از خود کد استفاده شده است.
وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو
===========================================================================
C:\Windows\system32>route print
Interface List
 4...54 53 ed af 9f 06 ......Realtek PCIe GBE Family Controller
 7...1a 3e 8e c4 52 b9 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
 3...08 3e 8e c4 52 b9 ......Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter
 18...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
 19...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
 1...........................Software Loopback Interface 1
 8...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
 25...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
 20...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
 21...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #3
===========================================================================

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination    Netmask     Gateway    Interface Metric
    * 0.0.0.0     0.0.0.0    10.10.10.254     10.10.10.112  25*
     10.0.0.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.5  276
     10.0.0.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.4  276
     10.0.0.4 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
     10.0.0.5 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
    10.0.0.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
    10.0.0.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
    10.10.5.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.5  276
    10.10.5.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.4  276
   10.10.5.101 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
   10.10.5.102 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
   10.10.5.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
   10.10.5.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
    10.10.10.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.5  276
    10.10.10.0  255.255.255.0     On-link   10.10.10.112  281
   10.10.10.100 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
   10.10.10.112 255.255.255.255     On-link   10.10.10.112  281
   10.10.10.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
   10.10.10.255 255.255.255.255     On-link   10.10.10.112  281
    10.10.12.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.5  276
   10.10.12.250 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
   10.10.12.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
    127.0.0.0    255.0.0.0     On-link     127.0.0.1  306
    127.0.0.1 255.255.255.255     On-link     127.0.0.1  306
 127.255.255.255 255.255.255.255     On-link     127.0.0.1  306
    172.16.1.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.5  276
    172.16.1.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.4  276
    172.16.1.3 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
    172.16.1.4 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
   172.16.1.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
   172.16.1.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
  192.168.100.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.5  276
  192.168.100.5 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
 192.168.100.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
  192.168.137.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.4  276
  192.168.137.1 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
 192.168.137.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
  192.168.255.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.5  276
  192.168.255.1 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
 192.168.255.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
    224.0.0.0    240.0.0.0     On-link     127.0.0.1  306
    224.0.0.0    240.0.0.0     On-link   10.10.10.112  281
    224.0.0.0    240.0.0.0     On-link     10.0.0.5  276
    224.0.0.0    240.0.0.0     On-link     10.0.0.4  276
 255.255.255.255 255.255.255.255     On-link     127.0.0.1  306
 255.255.255.255 255.255.255.255     On-link   10.10.10.112  281
 255.255.255.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
 255.255.255.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
===========================================================================
Persistent Routes:
 Network Address     Netmask Gateway Address Metric
     0.0.0.0     0.0.0.0    10.10.5.2 Default 
===========================================================================

IPv6 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
 If Metric Network Destination   Gateway
 25  306 ::/0           On-link
 1  306 ::1/128         On-link
 25  306 2001::/32        On-link
 25  306 2001:0:9d38:6abd:c0b:351c:f5f5:f58f/128
                  On-link
 3  281 fe80::/64        On-link
 19  276 fe80::/64        On-link
 18  276 fe80::/64        On-link
 25  306 fe80::/64        On-link
 25  306 fe80::c0b:351c:f5f5:f58f/128
                  On-link
 18  276 fe80::4158:5e57:3b40:a2ff/128
                  On-link
 19  276 fe80::9898:f404:6213:dc1e/128
                  On-link
 3  281 fe80::e8f6:5ba9:9c5d:5146/128
                  On-link
 1  306 ff00::/8         On-link
 3  281 ff00::/8         On-link
 19  276 ff00::/8         On-link
 18  276 ff00::/8         On-link
 25  306 ff00::/8         On-link
===========================================================================
Persistent Routes:
 None

وب سایت توسینسو

خوب همانطور که مشاهده میکنید همه در خواست ها از هر رنج IP به سمت کارت شبکه که به سویچ متصل است میرود و اگر در شبکه داخلی IP سرور خود را پیدا کرد به سمت سرور مورد نظر پرتاب میشود ولی اگر پیدا نکرد به سمت اینترنت پرتاب میشود به هرکدام از این خط فرمان هایی که دستور route print به ما نشان داد یک Default route میگویند همانطور که میدانید هر اتوماسیون داخلی از یک DC و معمولا از یک DMZ بر خوردار است که IP مختص به خود را دارند و کامپیوتر های کاربر از طریق Gateway سرور را مسیر یابی می کنند پس ما میتوانیم بدون اینکه کامپیوتر ما به اینترنت وصل باشد به شبکه داخلی دسترسی داشته باشیم.

برای این کار کافی است Gateway IP سرور های خود را بدانیم و یک Default route بنویسم که اگر این IP را در خواست کردیم به سمت کارت شبکه و طبیعتا سویچ بفرست و اکر هر در خواستی به غیر از این IP یود یه یک IP انحرافی بفرست ، برای این کار باید دو عدد batfile نوشت یکی برای اینکار که اسمش را کلید on میگذاریم و یکی برای برگرداندن به حالت عادی که اسمش را کلید off میگذاریم برای نوشتن batfile یاید یک notepad باز کرده و دستور مورد نظر را در آن تایپ کرد و با پسوند bat ذخیره میکنیم ، در تصویر زیر دستور کلید on را میبینید که در خط اول آن هر رنج IP را به سمت IP انحرافی فرستادیم و در خط دوم IP سرور اتوماسیون و خط سوم اشتراک عمومی خود را به سمت کارت شبکه فرستادیم .

route CHANGE 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 10.10.10.10
route add 130.130.130.0 MASK 255.255.255.0 10.10.10.254
route add 10.10.9.0 MASK 255.255.255.0 10.10.10.254
وب سایت توسینسو

پس از ذخیره کردن روی فایل کلیک راست کرده و run as administrator زده و فایل را اجرا می کنیم

وب سایت توسینسو

و دوباره یه cmd رفته و دستور route print را اجرا کرده همانطور که مشاهده میکنید Default route ما تغییر کرده و کامپیوتر به سرور های مورد نیاز وصل است ولی در خواست ها به غیر از دو IP مورد نیاز را به سمت یک IP انحرافی می فرستد و همانطور که در کد و تصویر زیر می بینید این سه روت از Metric پایینتری برخوردارند یعنی الویت بالا تری نسبت به بقیه دارند.

===========================================================================
C:\Windows\system32>route print
Interface List
 4...54 53 ed af 9f 06 ......Realtek PCIe GBE Family Controller
 7...1a 3e 8e c4 52 b9 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
 3...08 3e 8e c4 52 b9 ......Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter
 18...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
 19...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
 1...........................Software Loopback Interface 1
 8...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
 25...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
 20...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
 21...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #3
===========================================================================

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination    Netmask     Gateway    Interface Metric
     *0.0.0.0     0.0.0.0    10.10.10.10    10.0.0.5   21*
     10.0.0.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.5  276
     10.0.0.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.4  276
     10.0.0.4 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
     10.0.0.5 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
    10.0.0.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
    10.0.0.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
    10.10.5.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.5  276
    10.10.5.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.4  276
   10.10.5.101 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
   10.10.5.102 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
   10.10.5.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
   10.10.5.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
  *  10.10.9.0  255.255.255.0     10.10.10.254   10.0.0.5  21*
    10.10.10.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.5  276
   10.10.10.100 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
   10.10.10.112 255.255.255.255     On-link   10.10.10.112  281
   10.10.10.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
   10.10.10.255 255.255.255.255     On-link   10.10.10.112  281
    10.10.12.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.5  276
   10.10.12.250 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
   10.10.12.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
    127.0.0.0    255.0.0.0     On-link     127.0.0.1  306
    127.0.0.1 255.255.255.255     On-link     127.0.0.1  306
 127.255.255.255 255.255.255.255     On-link     127.0.0.1  306
 * 130.130.130.0 255.255.255.0     10.10.10.254   10.0.0.5   21*
   172.16.1.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.5  276
    172.16.1.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.4  276
    172.16.1.3 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
    172.16.1.4 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
   172.16.1.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
   172.16.1.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
  192.168.100.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.5  276
  192.168.100.5 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
 192.168.100.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
  192.168.137.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.4  276
  192.168.137.1 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
 192.168.137.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
  192.168.255.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.5  276
  192.168.255.1 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
 192.168.255.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
    224.0.0.0    240.0.0.0     On-link     127.0.0.1  306
    224.0.0.0    240.0.0.0     On-link   10.10.10.112  281
    224.0.0.0    240.0.0.0     On-link     10.0.0.5  276
    224.0.0.0    240.0.0.0     On-link     10.0.0.4  276
 255.255.255.255 255.255.255.255     On-link     127.0.0.1  306
 255.255.255.255 255.255.255.255     On-link   10.10.10.112  281
 255.255.255.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
 255.255.255.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
===========================================================================
Persistent Routes:
 Network Address     Netmask Gateway Address Metric
     0.0.0.0     0.0.0.0    10.10.5.2 Default 
===========================================================================

IPv6 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
 If Metric Network Destination   Gateway
 25  306 ::/0           On-link
 1  306 ::1/128         On-link
 25  306 2001::/32        On-link
 25  306 2001:0:9d38:6abd:c0b:351c:f5f5:f58f/128
                  On-link
 3  281 fe80::/64        On-link
 19  276 fe80::/64        On-link
 18  276 fe80::/64        On-link
 25  306 fe80::/64        On-link
 25  306 fe80::c0b:351c:f5f5:f58f/128
                  On-link
 18  276 fe80::4158:5e57:3b40:a2ff/128
                  On-link
 19  276 fe80::9898:f404:6213:dc1e/128
                  On-link
 3  281 fe80::e8f6:5ba9:9c5d:5146/128
                  On-link
 1  306 ff00::/8         On-link
 3  281 ff00::/8         On-link
 19  276 ff00::/8         On-link
 18  276 ff00::/8         On-link
 25  306 ff00::/8         On-link
===========================================================================
Persistent Routes:
 None

وب سایت توسینسو

در تصویر زیر دستور کلید off را مبینید که در سه دستور اول روت های نوشته شده را پاک میکنیم و با دستور چهارم Default route را به حالت اولیه بر می گردانیم

route delete 0.0.0.0 
route delete 130.130.130.0
route delete 10.10.9.0
route add 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 10.10.10.254
وب سایت توسینسو

مانند کلید on پس از ذخیره کردن روی فایل کلیک راست کرده و run as administrator زده و فایل را اجرا می کنیم

وب سایت توسینسو

دوباره به cmd رفته دستور route print را اجرا کرده همانطور که در کد و تصویر زیر مشاهده میکنید روت های به حالت اولیه برمی گردد.

===========================================================================
C:\Windows\system32>route print
Interface List
 4...54 53 ed af 9f 06 ......Realtek PCIe GBE Family Controller
 7...1a 3e 8e c4 52 b9 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
 3...08 3e 8e c4 52 b9 ......Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter
 18...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
 19...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
 1...........................Software Loopback Interface 1
 8...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
 25...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
 20...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
 21...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #3
===========================================================================

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination    Netmask     Gateway    Interface Metric
    * 0.0.0.0     0.0.0.0    10.10.10.254     10.10.10.112  25*
     10.0.0.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.5  276
     10.0.0.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.4  276
     10.0.0.4 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
     10.0.0.5 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
    10.0.0.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
    10.0.0.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
    10.10.5.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.5  276
    10.10.5.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.4  276
   10.10.5.101 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
   10.10.5.102 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
   10.10.5.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
   10.10.5.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
    10.10.10.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.5  276
    10.10.10.0  255.255.255.0     On-link   10.10.10.112  281
   10.10.10.100 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
   10.10.10.112 255.255.255.255     On-link   10.10.10.112  281
   10.10.10.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
   10.10.10.255 255.255.255.255     On-link   10.10.10.112  281
    10.10.12.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.5  276
   10.10.12.250 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
   10.10.12.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
    127.0.0.0    255.0.0.0     On-link     127.0.0.1  306
    127.0.0.1 255.255.255.255     On-link     127.0.0.1  306
 127.255.255.255 255.255.255.255     On-link     127.0.0.1  306
    172.16.1.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.5  276
    172.16.1.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.4  276
    172.16.1.3 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
    172.16.1.4 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
   172.16.1.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
   172.16.1.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
  192.168.100.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.5  276
  192.168.100.5 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
 192.168.100.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
  192.168.137.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.4  276
  192.168.137.1 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
 192.168.137.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
  192.168.255.0  255.255.255.0     On-link     10.0.0.5  276
  192.168.255.1 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
 192.168.255.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
    224.0.0.0    240.0.0.0     On-link     127.0.0.1  306
    224.0.0.0    240.0.0.0     On-link   10.10.10.112  281
    224.0.0.0    240.0.0.0     On-link     10.0.0.5  276
    224.0.0.0    240.0.0.0     On-link     10.0.0.4  276
 255.255.255.255 255.255.255.255     On-link     127.0.0.1  306
 255.255.255.255 255.255.255.255     On-link   10.10.10.112  281
 255.255.255.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.5  276
 255.255.255.255 255.255.255.255     On-link     10.0.0.4  276
===========================================================================
Persistent Routes:
 Network Address     Netmask Gateway Address Metric
     0.0.0.0     0.0.0.0    10.10.5.2 Default 
===========================================================================

IPv6 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
 If Metric Network Destination   Gateway
 25  306 ::/0           On-link
 1  306 ::1/128         On-link
 25  306 2001::/32        On-link
 25  306 2001:0:9d38:6abd:c0b:351c:f5f5:f58f/128
                  On-link
 3  281 fe80::/64        On-link
 19  276 fe80::/64        On-link
 18  276 fe80::/64        On-link
 25  306 fe80::/64        On-link
 25  306 fe80::c0b:351c:f5f5:f58f/128
                  On-link
 18  276 fe80::4158:5e57:3b40:a2ff/128
                  On-link
 19  276 fe80::9898:f404:6213:dc1e/128
                  On-link
 3  281 fe80::e8f6:5ba9:9c5d:5146/128
                  On-link
 1  306 ff00::/8         On-link
 3  281 ff00::/8         On-link
 19  276 ff00::/8         On-link
 18  276 ff00::/8         On-link
 25  306 ff00::/8         On-link
===========================================================================
Persistent Routes:
 None
وب سایت توسینسو

نکته:اگر شما بخواهید هر تغییری بر روی روت های کامیپیوتر خود ایجاد کنید می توانید دستور ?/ route را در cmd اجرا کنید و از الگوهای ویرایش کمک بگیرید.

C:\Windows\system32>route /? 
Examples:

  > route PRINT
  > route PRINT -4
  > route PRINT -6
  > route PRINT 157*     .... Only prints those matching 157*

  > route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 METRIC 3 IF 2
       destination^   ^mask   ^gateway   metric^  ^
                             Interface^
   If IF is not given, it tries to find the best interface for a given
   gateway.
  > route ADD 3ffe::/32 3ffe::1

  > route CHANGE 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.5 METRIC 2 IF 2

   CHANGE is used to modify gateway and/or metric only.

  > route DELETE 157.0.0.0
  > route DELETE 3ffe::/32
وب سایت توسینسو

تندرست و پیروز باشید.

نویسنده : رضا قره گزلی

منبع : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد .

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر