دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت پنجم : نصب و حذف Feature ها با گرافیک و دستور

دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت پنجم : نصب و حذف Feature ها با گرافیک و دستور

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

در کتاب آموزشی Installing and configuring windows 10 فقط به این موضوع اشاره شده است که چگونه Feature های ویندوز را نصب و حذف کنیم اما به این موضوع اصلا اشاره ای نشده است که اصلا Feature چیست ؟ چند نوع Feature وجود دارد ؟ تفاوت نرم افزارهای First Party و Second Party و Third Party در چیست ؟ در این ویدیو ما ضمن اینکه برای شما تشریح می کنیم که منظور از Feature چیست ، انواع نرم افزارها از لحاظ First Party بودن ، Second Party بودن و Third Party بودن را با هم بررسی می کنیم و برخی از آنها را معرفی می کنیم ، سپس به سراغ نحوه مشاهده کردن ، نصب کردن و حذف کردن Feature ها در ویندوز 10 می پردازیم و اینکار را با استفاده از محیط گرافیکی و البته محیط خط فرمان انجام می دهیم و همچنین دلیل استفاده از دستورات برای مدیریت قابلیت های ویندوز را با هم بررسی می کنیم. امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیرد. ITPRO باشید

دوره آموزشی MCSE


امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیرد و با انرژی بیشتر و حمایت بیشتر باعث ادامه پیدا کردن این مجموعه آموزشی شوید.ادامه حیات ITPRO وابسته به حمایت شما در قالب خرید این ویدیوها می باشد ، اگر به پیشرفت IT کشور و بیشتر شدن فرهنگ و درآمد آینده خودتان علاقه مند هستید از ما حمایت کنید و ویدیوها را به هیچ عنوان کپی نکنید. هر چند کپی کردن ویدیوها از نظر قانونی جرم محسوب می شود اما ما باور داریم انسان با فرهنگ اینکار را نخواهد کرد.


#مدیریت_feature_در_ویندوز_10 #دوره_آموزشی_شبکه_مایکروسافت #تفاوت_feature_و_service_در_ویندوز_سرور #دوره_آموزشی_mcsa_ویندوز_10 #آموزش_گام_به_گام_mcsa #آموزش_تصویری_دوره_mcsa #نصب_feature_در_ویندوز_10 #نصب_و_حذف_feature_در_ویندوز #دوره_آموزشی_mcsa #نحوه_نصب_و_حذف_feature_در_ویندوز
عنوان
1 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت اول : معرفی دوره و مکانیزم آموزشی 27′:3″ رایگان
2 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت دوم : نسخه های مختلف ویندوز و پیشنیازهای نصب 26′:40″ رایگان
3 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت سوم : Clean Installation ویندوز 10 35′:6″ 10,989
4 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت چهارم : Upgrade و Dual Boot بر روی VHD 44′:8″ 10,989
5 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت پنجم : نصب و حذف Feature ها با گرافیک و دستور 17′:54″ 6,105
6 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت ششم : نصب و حذف زبان و تنظیمات منطقه ای 11′:9″ رایگان
7 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت هفتم : مدیریت سخت افزارها و درایورها 33′:31″ 9,768
8 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت هشتم : Accessibility و آشنایی با ظاهر 23′:15″ رایگان
9 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت نهم : IE یا Edge مسئله این است 28′:46″ 4,884
10 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت دهم : معرفی Hyper-V و مفاهیم Hypervisor ها 30′:21″ 6,589
11 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت یازدهم : تنظیمات Power Options 19′:31″ 5,489
12 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت دوازدهم : UAC و تنظیمات آن 14′:12″ رایگان
13 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت سیزدهم : تنظیمات آدرس دهی IP و DNS در کارت شبکه 1:8′:37″ 14,660
14 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت چهاردهم : آموزش استفاده از Windows Firewall با سناریو 52′:44″ 10,989
15 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت پانزدهم : تنظیمات شبکه وایرلس 35′:21″ 6,105
16 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت شانزدهم : مفاهیم Storage و ذخیره سازی 43′:12″ 12,221
17 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت هفدهم : پیکربندی Storage 30′:22″ 12,221
18 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت هجدهم : تنظیمات VHD و BitLocker 24′:42″ 3,663
19 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت نوزدهم : مدیریت کاربران و پروفایل های کاربری 53′:23″ 14,663
20 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت بیستم : NTFS Permissions 52′:4″ 10,989
21 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت بیست و یکم : Sharing ، Share Permissions و Disk Quota 39′:30″ 8,547
22 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت بیست و دوم : مدیریت و Share کردن Printer ها 34′:46″ 8,547
23 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت بیست و سوم : مدیریت از راه دور یا Remote Management 45′:6″ 8,547
24 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت بیست و چهارم : مدیریت Update ها 28′:47″ رایگان
25 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت بیست و پنجم : مدیریت Log ها با Event Viewer 31′:55″ 6,105
26 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت بیست و ششم : Task Manager 24′:2″ 4,884
27 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت بیست و هفتم : Resource Monitor 21′:51″ 4,884
28 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت بیست و هشتم : Performance Monitor و Data Collector Set ها 29′:42″ 8,547
29 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت بیست و نهم : Reliability Monitor 7′:9″ رایگان
30 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت سی ام : Windows Defender و مفاهیم بدافزارها 24′:31″ 6,105
31 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت سی و یکم : راهکارهای Backup گیری از ویندوز و فایل ها 29′:34″ 6,105
32 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت سی و دوم : Advanced Boot Options 12′:30″ 4,884
33 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت سی و سوم : File History و Previous Versions 11′:18″ رایگان
34 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت سی و چهارم : کار کردن با سرویس های ویندوز 27′:46″ 6,105
35 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت سی و پنجم : Task Scheduler 17′:37″ 4,884
36 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت سی و ششم : Microsoft Management Console یا MMC 6′:16″ رایگان
37 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت سی و هفتم : Login Options 13′:46″ 3,663
38 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت سی و هشتم : Application Compatibility Toolkit یا ACT 19′:1″ 6,105
39 دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت سی و نهم : Windows Imaging and Configuration Designer یا ICD 15′:10″ 6,105
40 دوره آموزشی MCSA ویندوز 10 نصب و راه اندازی قسمت پایانی : آشنایی اولیه با PowerShell 21′:37″ رایگان
زمان و قیمت کل 18:53′:55″ 234,341
19 نظر
سعادت حاتمی
استاااااااددددددد
آخه شما چرا اینقد جذابین آقای نصیری؟
چشمتون میزنن ها
بخدا من اول این ویدیوهای شما رو بخاطر شنیدن صداتون دانلود میکنم بعد آموزش
.....
تشکر که هستین و خدا رو شکر که ایرانی هستین و کلا خدا رو شکر که ما زبونتون رو می فهمیم
دررروووووووودددد
faraghat
با سلام .
1) این که تو هر ویدیو شاهد پیدایش یک موزیک جدید هستیم خیلی خوبه . فقط باید مراقب تکلم سوم شخص ماضی بود
2) چرا iexplorer رو کذایی خطاب میکنید؟ فکر کنم یکی از امن ترین browser ها باشه .
3)چرا تو وین 10 فقط شاهد telnet client هستیم ؟ پس یعنی کسی نمیتونه به این ویندوز telnet بزنه . پس کجاها به کار میاد؟
4) کار حافظه clipboard رو میدونم . فقط اگه امکانش هست لطفا توضیح بدید که کلا یعنی چی؟ یعنی کجا ذخیره میکنه ؟ کلا به چی میگن clipboard ؟
5) اگه ما یه feature رو کلا حذف کنیم دیگه راهی به عنوان برگردوندنش نیست ؟ مثلا همونو به عنوان یک third p دانلود کنیم .
با تشکر .

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

faraghat
مهندس لطفا هر روز یه قسمت از این دوره رو آپلود کن!! :-)
سید میلاد یوسفیان
سلام استاد. من هر بار که میخوام با دستور Feature رو فعال کنم این پیغام میده:
وب سایت توسینسو

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

سید میلاد یوسفیان
استاد عین چیزی که فرمودید عمل کردم اما باز هم خطا داد
وب سایت توسینسو

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

سید میلاد یوسفیان
معذرت میخوام استاد ویندوزم 7 هست
آخه شما فرمودید این دستورات توی هر نسخه ای عمل میکنند

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

سید میلاد یوسفیان
الان در ویندوز 10 تست میکنم
سید میلاد یوسفیان
ممنون. در ویندوز 10 جواب داد
امیرحسین کریم پور
نرم افزاری مثل VMware ESXi هم جزء نرم افزار های First Party هستش یا فقط به سیستم عامل ها اطلاق میشه؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

فاطمه
سلام استاد. از کیفیت آموزشی توسینسو اطلاع داشتم به علاوه هزینه ی دوره های شبکه در آموزشگاه ها خیلی بالاست. به همین دلیل تصمیم گرفتم خودم به کمک سایت مطالعه کنم اما یه مسئله ای برام جای سواله و اون ساعت دوره هاست. این فشردگی و زمان کم فقط به علت فعالیتهای عملیه که سر کلاس حضوری اتفاق میفته یا نکته ی دیگه ای هم هست؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

فاطمه
ممنون. استاد الان در واقع این میتونه اولین دوره برای ورود به مایکروسافت باشه درسته؟ بعد از این فرمودید 70-697 رو ارائه میدید. کی این کد ارئه میشه؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

فاطمه
خیلی ممنون
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر