در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 28 : Hyper-V بخش 4

دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 28 : Hyper-V بخش 4

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

آموزش جلسه بیست و هفتم دوره 410 سروری مایکروسافت به مبحث دیسک و فضاهای ذخیره سازی مجازی بر روی ویندوز سرور 2012 پرداخته است. در این آموزش با هم یاد خواهیم گرفت که چگونه در صورت نیاز و لزوم هارد دیسک مجازی از نوع Fixed Sized بر روی سرورمان و با کمک مجازی ساز Hyper-V ایجاد کنیم تا بتوان از آن فضاهای مجازی در سیستم عامل های نصب شده بهره برد.
مورد بحث و تمرکز اصلی این جلسه بر روی نحوه ساخت و ایجاد و نیز بهره برداری از دیسک های نوع Fixed Sized بر روی مجازی ساز Hyper-V می باشد. یاد خواهیم گرفت که چگونه با رعایت نکات مربوطه چگونه دیسک و هارد دیسک مجازی مان را ایجاد و از آن در پیشبرد اهداف یا اجرای سناریوهای مختلف بهره ببریم.
از دیگر مواردی که به طور کوتاه نیز به آنها در این آموزش اشاره شده است می توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

- Adding VHD/VHDX
- Adding Virtual CD/DVD Drives

توجه داشته باشید که این جلسه و سلسله جلسات آتی به مبحث چگونگی اضاف کردن سخت افزار از نوع مجازی به سرور Hyper-V اختصاص یافته است. با این تفاسیر شما را به دیدن این قسمت از دوره 410 و مبحث مجازی سازی در سرور 2012 دعوت می نمایم.


عنوان
1 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 1 : معرفی دوره 12′:23″ رایگان
2 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 2 : پیشنیازهای نصب 15′:27″ رایگان
3 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 3 : محیط های نصب 13′:8″ رایگان
4 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 4 : ابزارهای ارزیاب 24′:5″ رایگان
5 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 5 : نصب ویندوز سرور 30′:28″ 7,700
6 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 6 : تنظیمات اولیه 26′:23″ 7,700
7 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 7 : پاورشل چیست؟ 43′:46″ 15,400
8 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 8: نصب از طریق شبکه 32′:9″ 15,400
9 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 9: نصب از طریق شبکه 31′:21″ 7,700
10 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 10 نصب از طریق شبکه 52′:57″ 7,700
11 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 11 نصب از طریق شبکه 37′:41″ 7,700
12 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 12 نصب از طریق شبکه 12′:23″ رایگان
13 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 13 : Server Manager 21′:33″ 7,700
14 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 14 : اکتیودایرکتوری 12′:39″ رایگان
15 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 15 : نصب AD 18′:16″ 7,700
16 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 16 : نصب DC با GUI 33′:53″ 7,700
17 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 17: نصب DC با دستور 33′:20″ 7,700
18 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 18 : Join به دومین 42′:30″ 7,700
19 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 19 : کنسول ADAC 38′:16″ 7,700
20 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 20 : Group Policy 38′:55″ 7,700
21 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 21 : DHCP بخش 1 34′:37″ 7,700
22 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 22 : DHCP بخش 2 23′:1″ 7,700
23 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 23 : DHCP بخش 3 13′:13″ رایگان
24 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 24 : DHCP بخش 4 37′:40″ 7,700
25 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 25 : Hyper-V بخش 1 22′:48″ رایگان
26 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 26 : Hyper-V بخش 2 26′:38″ 7,700
27 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 27 : Hyper-V بخش 3 30′:31″ 7,700
28 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 28 : Hyper-V بخش 4 27′:55″ 7,700
29 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 29 : Hyper-V بخش 5 21′:27″ 7,700
30 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 30 : Hyper-V بخش 6 27′:47″ 7,700
31 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 31 : Hyper-V بخش 7 30′:10″ 7,700
32 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 32 : Hyper-V بخش 8 18′:38″ 7,700
33 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 33 : Hyper-V بخش 9 17′:26″ 7,700
34 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 34 : Hyper-V بخش 10 32′:52″ 7,700
35 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 35 : File Service 8′:10″ رایگان
36 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 36 : Storage Space 29′:17″ 7,700
37 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 37 : Storage Space 32′:10″ 7,700
38 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 38 : Storage Space 34′:56″ 7,700
39 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 39 : Storage Space 35′:53″ 7,700
40 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 40 : iSCSI Storage 26′:18″ رایگان
41 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 41 : iSCSI Storage 38′:31″ 7,700
42 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 42 : Group Policy 15′:11″ رایگان
43 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 43 : Group Policy 32′:56″ 7,700
44 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 44 : Group Policy 51′:8″ 7,700
45 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 45 : Group Policy 37′:4″ 7,700
46 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 46 : Group Policy 37′:11″ 7,700
47 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 47 : Print Server 18′:55″ رایگان
48 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 48 : فایروال چیست ؟ 24′:17″ رایگان
49 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 49: تنظیمات فایروال 52′:35″ 7,700
50 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 50 : کانفیگ IPsec 1:13′:54″ 15,400
51 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 51 : مروری بر دوره 18′:53″ رایگان
زمان و قیمت کل 25:3′:35″ 308,000
6 نظر
مجید ابراهیمی پلارتی

سلام و بازم خدا قوت

در قسمت Specify Name And Location از New Virtual Hard Disk Wizard تو کادر Name بعد اینکه نامشو دادیم، پسوندش (VHDX) رو هم دستی نوشتین، حتما باید پسوندو بنویسیم یا اینکه شما تیک گزینه hide extensions for known file types رو از Folder Option برداشتین که اینکارو کردین (زدن پسوند)؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

مجید ابراهیمی پلارتی

شما گفتین:

اگه گزینه copy the contents of the specify physical Disk از New Virtual Hard Disk Wizard در قسمت Configure Disk رو انتخاب کرده باشیم (با فرض اینکه در مرحله قبلی Fixed Size رو انتخاب کردیم) کل هارده سیستمو در قالب یه هارد مجازی تبدیل میکنه، حالا:

1- در این مورد، VHD ساخته شده یه جورایی لینکه به هارد فیزیکی یا اینکه دقیقا یه کپی از هاردو میگیره و تبدیل به یه VHDیش میکنه؟

2- یعنی هارد فیزیکمون میشه هارد ماشین مجازیمون و میتونیم اطلاعاتشو توسط ماشین مجازی بخونیم، ویرایش و یا حذف کنیم درسته؟ میشه گفت چندین ماشین مجازی به این اطلاعات دسترسی دارن و هر بلایی بخوان میتونن سرش در بیارن؟ یه هارد مشترک بین چندین ماشینه؟ یا اینکه اگه از اطلاعات فلان هارده فیزیکی بخوام در چند ماشین استفاده کنم چند بار این تبدیل انجام میشه (هر ماشین یه vhd جداگانه) که اگه اینطور باشه بحث Differencing زیر سوال میره!؟

3- برای اینکه از گزینه copy the contents of the specify physical Disk بتونیم استفاده کنیم، گفتین که حتما باید بیشتر از 2 تا هارد داشته باشیم، دلیلش اینه که روی یه هاردمون سیستم عاملو نصب کنیم و یه هاردو تبدیل به یه VHD بکنیم و از اطلاعاتش استفاده کنیم؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

مجید ابراهیمی پلارتی

توضیح زیر درسته:

copy the contents of the specify physical Disk :

کپی برابر اصل از یک هارد فیزیکی بروی VHD جدیدی که داریم ایجادش میکنیم.

copy the contents of the specify Virtual Hard Disk :

کپی برابر اصل از یک هارد مجازی بروی VHD جدیدی که داریم ایجادش میکنیم.

سوال آخر:

اگه 4 تا ماشین مجازی داشتیم و خواستیم همشون از اطلاعات یه هارد دیسک فیزیکی یا مجازی دیگه استفاده کنند، حالا در این مورد، برای هر ماشین یه کپی از هارد فیزیکی یا مجازی میگیریم (اتلاف زیاد فضا!!!) یا میریم یه Differencing میسازیم و اونو به عنوان Parent قرارش میدیم؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....