دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 50 : کانفیگ IPsec

دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 50 : کانفیگ IPsec

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

در آخرین ویدئو آموزشی دوره 410 سروری مایکروسافت پروتکل امنیتی IPSec و نیز نحوه کاکرد و کانفیگ آن به زیر ذره بین برده شده است.به طور اختصار می توان گفت پروتکل IPSec به مجوعه ای از پروتکل ها در قالب یک پروتکل مجتمع شده اطلاق می گردد که قادر به ایمن سازی و حفظ محرمانگی و یکپارچگی اطلاعات در طول مسیر می باشد. این پروتکل که در قالب یک پروژه سری از سوی وزارت دفاع آمریکا برای اولین بار مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفت، امروزه اما به طور گسترده در دنیا به منظور ایمن سازی اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.


دانستن و نحوه کانفیگ اولیه این پروتکل از جمله مواردی ست که بسیار حائز اهمیت بوده و در تمامی سناریوها می تواند ادمین را یاری نماید. اگرچه فهم کامل دقیق و آشنایی با تمام جزییات فنی این پروتکل در دوره 410 مدنظر ما نخواهد بود و به دوره های بعد موکول می گردد، اما دانستن چگونگی پیکربندی اولیه آن نیز بسیار مهم می باشد که در این ویدئو به آن پرداخته شده. در این ویدئو آموزشی ابتدا با هم نیم نگاهی به نحوه عملکرد پروتکل IP و سپس IPSec و نیز پیکربندی های آن بر روی ویندوز سرور 2012 داشته ایم. از این روی شما را دعوت به دیدن آخرین ویددئو دوره 410 تحت عنوان آشنایی و پیکربندی پروتکل IPSec می نمایم!

عنوان
1 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 1 : معرفی دوره 12′:23″ رایگان
2 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 2 : پیشنیازهای نصب 15′:27″ رایگان
3 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 3 : محیط های نصب 13′:8″ رایگان
4 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 4 : ابزارهای ارزیاب 24′:5″ رایگان
5 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 5 : نصب ویندوز سرور 30′:28″ 8,470
6 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 6 : تنظیمات اولیه 26′:23″ 8,470
7 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 7 : پاورشل چیست؟ 43′:46″ 16,940
8 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 8: نصب از طریق شبکه 32′:9″ 16,940
9 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 9: نصب از طریق شبکه 31′:21″ 8,470
10 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 10 نصب از طریق شبکه 52′:57″ 8,470
11 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 11 نصب از طریق شبکه 37′:41″ 8,470
12 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 12 نصب از طریق شبکه 12′:23″ رایگان
13 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 13 : Server Manager 21′:33″ 8,470
14 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 14 : اکتیودایرکتوری 12′:39″ رایگان
15 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 15 : نصب AD 18′:16″ 8,470
16 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 16 : نصب DC با GUI 33′:53″ 8,470
17 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 17: نصب DC با دستور 33′:20″ 8,470
18 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 18 : Join به دومین 42′:30″ 8,470
19 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 19 : کنسول ADAC 38′:16″ 8,470
20 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 20 : Group Policy 38′:55″ 8,470
21 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 21 : DHCP بخش 1 34′:37″ 8,470
22 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 22 : DHCP بخش 2 23′:1″ 8,470
23 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 23 : DHCP بخش 3 13′:13″ رایگان
24 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 24 : DHCP بخش 4 37′:40″ 8,470
25 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 25 : Hyper-V بخش 1 22′:48″ رایگان
26 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 26 : Hyper-V بخش 2 26′:38″ 8,470
27 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 27 : Hyper-V بخش 3 30′:31″ 8,470
28 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 28 : Hyper-V بخش 4 27′:55″ 8,470
29 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 29 : Hyper-V بخش 5 21′:27″ 8,470
30 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 30 : Hyper-V بخش 6 27′:47″ 8,470
31 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 31 : Hyper-V بخش 7 30′:10″ 8,470
32 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 32 : Hyper-V بخش 8 18′:38″ 8,470
33 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 33 : Hyper-V بخش 9 17′:26″ 8,470
34 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 34 : Hyper-V بخش 10 32′:52″ 8,470
35 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 35 : File Service 8′:10″ رایگان
36 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 36 : Storage Space 29′:17″ 8,470
37 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 37 : Storage Space 32′:10″ 8,470
38 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 38 : Storage Space 34′:56″ 8,470
39 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 39 : Storage Space 35′:53″ 8,470
40 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 40 : iSCSI Storage 26′:18″ رایگان
41 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 41 : iSCSI Storage 38′:31″ 8,470
42 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 42 : Group Policy 15′:11″ رایگان
43 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 43 : Group Policy 32′:56″ 8,470
44 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 44 : Group Policy 51′:8″ 8,470
45 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 45 : Group Policy 37′:4″ 8,470
46 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 46 : Group Policy 37′:11″ 8,470
47 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 47 : Print Server 18′:55″ رایگان
48 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 48 : فایروال چیست ؟ 24′:17″ رایگان
49 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 49: تنظیمات فایروال 52′:35″ 8,470
50 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 50 : کانفیگ IPsec 1:13′:54″ 16,940
51 دوره آموزشی MCSA ویندوز سرور 2012 کد 410 قسمت 51 : مروری بر دوره 18′:53″ رایگان
زمان و قیمت کل 25:3′:35″ 338,800
14 نظر
مهدی مهری

سلام جناب مهندس احمد پور و سپاس از آموزش های عالیتون...

ممکنه بفرمایید چند ویدئو دیگر تا پایان این دوره باقی مانده؟ ظاهرا فرموده بودین تا ویدئو 50 دوره 70-410 به اتمام خواهد رسید.ممنون

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

مجید ابراهیمی پلارتی

سلام

و بازم من خخخ

یه سوال؟

اگر در شکل زیر Any (اگر در پنجره Filter Action Wizard و در قسمت Filter Action General Option گزینه Block رو زده باشیم ) رو انتخاب کرده باشیم، میگه کل این پروتکل ها رو فیلتر کن؟

IPSEC

یعنی این پروتکلایی که توی این لیستن هیچکدومشون از IPSEC ساپورت نمیکنن؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

مجید ابراهیمی پلارتی

یعنی اگه خواسی بگی مثلا ICMP,TCP,RDP رو بلاک کن باید ۳ تا IP Filter تعریف کنیم؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

مجید ابراهیمی پلارتی

سلام

شما در اینجا اومدین همه ی پروتکل ها را انتخاب کردین (any) و با تعریف یک Action List همه رو بلاک کردین!

حالا بقول خودت RDP هم که از IP SEC استفاده میکنه که در این صورت هم بستینش!!!

استنباطم اینه که کلا با این کانفیگ کل ارتباطات کلاینت با سرور قطه میشه!

مجید ابراهیمی پلارتی

بازم سلام

الان روی سرورم و توی قسمت IP Security Policies On Local Computer مقادیر

(Client (Respond only و (Server (Request Security و (Secure Server (Reauired Security اصلا نیس!!!!!

IP Security Policies...

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

مجید ابراهیمی پلارتی

طبق آموزشتون (عکس زیر) شما هم از طریق Local Group Policy اینکار رو کردین، اما همه چیز هست!

IPSec To Server

** البته طبق گفته شما در بالا، از gpmc.msc همه ی آپشنارو پیدا کردم

IPSec To Server

مجید ابراهیمی پلارتی

یه سوال دیگه":

1- کلاینتمو عضو دامین کردم

2- یه دونه یوزر روی سرور DC ساختم و باهاش بروی کلاینت لاگین کردم.

3- وقتی میخوام GPedit لوکال رو باز کنم خطای زیرو میده (عدم دسترسی)

gpedit1

و

gpedit2

4- دسترسی ادمین لوکالو ندارم، یعنی یوزر ادمین لوکالو نمیدونم چطوری باهاش لاگین کنم، چون نه از قبل ساختمش نه رمزی چیزیزشو دارم

چیکار کنم؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

Farzad

سلام

تعریف اون سه تا پروفایل که توضیح دادین:

1- چه ارتباط ipsec باشه چه نباشه سرور به کلاینت پاسخ می دهد.

2- فقط به ارتباطات ipsec پاسخ میدهد.

3- درخواست میکند که ارتباط ipsec باشد ولی اگر هم نباشد باز پاسخگو هست.

برداشت من درسته از تعریف اون سه پروفایل؟

-------------------------------------------

سوال بعدیم اینکه تنها باید از طریق یوزر لوکال روی کلاینتی که join سرور شده ipsec فعال بشه ؟؟یا راه های دیگری هم هست؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره تابستانه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....