دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت پنجم: راه اندازی ساده AD و DNS و مدیریت سرور های core به صورت ریموت.

 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت پنجم: راه اندازی ساده AD و DNS و مدیریت سرور های core به صورت ریموت.

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

در این جلسه از دوره MCSA 2016 به دلیل اینکه مطالب تدریس شده کتاب 740-70 مایکروسافت بر این اساس تنظیم شده که دانش پژوهان این دوره نحوه راه اندازی و کار کردن با DNS Server و Active Directory را بلد هستند مجبور شدیم جهت ادامه مباحث مدیریت سرور های core مباحث نصب و راه اندازی به صورت کلی و ساده AD DS آموزش دهیم و در ادامه این جلسه به مباحث مدیریت سرور Core بپردازیم ..شما در این آموزش با یک تیر چند نشان را می زنید.

برای مطلع شدن از انتشار ویدیو ها به کانال اختصاصی اینجانب در تلگرام بپیوندید

آنچه در این جلسه می آموزیم :

 1. آموزش تنظیمات آماده سازی قبل از نصب Active directory
 2. آموزش نصب AD DS و Promote کردن آن
 3. آموزش تنظیمات DNS server
 4. آموزش تنظیمات DNS بر روی سرور core از طریق server config
 5. آموزش join کردن سرور core به AD از طریقCMD و powershell
 6. آموزش اضاف کردن سرور های دیگر به محیط server Manager
 7. آموزش active کردن و نصب لایسنس بر روی ویندوز سرور core
 8. آموزش مدیریت از راه دور remote سرور core و نصب feature ها از طریق server manager
 9. آموزش مدیریت سرور core توسط MMC snapin
 10. آموزش powershell ISE و نوشتن اسکریپت در آن
 11. آموزش بر قراری remote session به سرور core از طریق powershell
 12. آموزش نصب IIS web server و Remote Management server بر روی سرور core از طریق powershell
 13. آموزش نصب IIS management console بر روی GUI server از طریق powershell
 14. آموزش اعمال تنظیمات رجیستری بر روی سرور Core و نصب سرویس ها و فعال و غیر فعال کردن سرویس ها بر روی سرور core به صورت remote و از طریق powershell
 15. آموزش کنترل IIS server core به صورت ریموت بر روی IIS management console
 16. آموزش ارسال دستورات powershell بر روی سرور های دیگر یا چندین سرور همزمان بدون اتصال به آنها
 17. آموزش ارسال فرامین powershell توسط DCOM ویندوز..

 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت پنجم: راه اندازی ساده AD و DNS و مدیریت سرور های core به صورت ریموت.

 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت پنجم: راه اندازی ساده AD و DNS و مدیریت سرور های core به صورت ریموت.

#نصب_iis_web_server #نصب_اکتیو_دایرکتوری_در_ویندوز_سرور_2016 #تنظیمات_dns_server #تنظیمات_dns #کرک_ویندوز_سرور_core #نصب_نرم_افزار_بر_روی_ویندوز_سرور_core #تنظیمات_رجیستری_بر_روی_سرور_core #ارسال_دستورات_powershell #نصب_لایسنس_بر_روی_ویندوز_سرور_core #دوره_mcsa_2016
عنوان
1 دوره MCSA Windows Server 2016 آزمون 740-70: قسمت اول مقدمه 4′:46″ رایگان
2 دوره MCSA 2016 قسمت دوم: آشنایی با امکانات جدید windows server 2016 و مروری بر سر فصل های این دوره 1:23′:36″ رایگان
3 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت سوم :برنامه ریزی قبل از نصب سپس نصب کامل ویندوز سرور 2016 و در آخر تنظیمات پس از نصب 1:1′:9″ رایگان
4 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت چهارم : نصب ویندوز سرور 2016 به صورت core و تنظیمات اولیه آن 37′:28″ 11,000
5 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت پنجم: راه اندازی ساده AD و DNS و مدیریت سرور های core به صورت ریموت. 1:2′:42″ 19,800
6 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت ششم: مبحث DSC PowerShell ارسال تنظیمات بر روی چندین سرور همزمان و تنظیم اتومات توسط خود سرور ها 1:2′:19″ 13,200
7 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت هفتم : مدل های مختلف فعال سازی ویندوز و راه اندازی سرور های KMSو ADBA 1:1′:22″ 11,000
8 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت هشتم: مبحث بسیار مهم Upgrade و Migrate به ویندوز سرور 2016 46′:1″ 11,000
9 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت نهم: آموزش کامل نصب و راه اندازی NANO server 1:13′:56″ 17,600
10 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت دهم : مدیریت حرفه ای Nano server 33′:36″ 11,000
11 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت یازدهم : برنامه ریزی برای مجازی سازی 49′:48″ 11,000
12 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت دوازدهم : مبحث مهم WDS و نصب کاملا" اتومات انبوهی از سیستم عامل ویندوز در کمترین زمان بدون کوچکترین دخالت کاربر 1:24′:12″ 20,900
13 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت سیزدهم :مدیریت و تنظیمات image ها برای WDS به صورت Offline 47′:6″ 13,200
14 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت چهاردهم :مبحث مدیریت دیسک ها و تصمیم گیری و بهترین تنظیم 55′:42″ 14,300
15 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت پانزدهم : Configure shares and Permissions +SMB and NFS+ACLs 1:4′:58″ 13,200
16 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت شانزدهم : ساخت و تنظیمات Storage pools 46′:9″ 13,200
17 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت هفدهم : مبحث پیشرفته استوریج ها ISCSI-ISNS-DCB-MPIO 54′:35″ 13,200
18 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت هجدهم : تصمیم گیری مناسب و راه اندازی Storage Replication 33′:37″ 11,000
19 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت نوزدهم :Implement Data Deduplication 32′:17″ 11,000
20 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت بیستم : Implement and Configure Hyper-V 44′:9″ 13,200
21 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت بیست و یکم : Manage Hyper-V and Nested virtualization +User Deligation 41′:58″ 13,200
22 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت بیست و دوم : ساخت ماشن های مجازی و مباحث مهم تنظیمات آنها 45′:58″ 13,200
23 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت بیست و سوم : تنظیمات پیشرفته ماشین های مجازی و import Export 34′:19″ 11,000
24 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت بیست و چهارم : ساخت و تنظیمات استوریج ها در Hyper-V 32′:8″ 11,000
25 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت بیست و پنجم : مدیریت و رفع عیب استوریج ها در Hyper-V 40′:31″ 13,200
26 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت بیست و ششم : مبحث کامل Networking در Hyper-V 2016 1:8′:45″ 17,600
27 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت بیست و هفتم : مبحث docker و container ها در ویندوز سرور 2016 قسمت اول 40′:17″ 16,500
28 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت بیست و هشتم : مبحث docker و container ها در ویندوز سرور 2016 قسمت دوم 59′:45″ 19,800
29 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت بیست و نهم : مبحث Hyper-v replica و VM Migration 1:10′:36″ 18,700
30 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت سی ام : Failover Clustering Part 1 40′:25″ رایگان
31 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت سی و یکم : Failover cluster Configuration and maintenance part 2 55′:46″ 18,700
32 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت سی و دوم : Failover clusters management part 3 40′:39″ 16,500
33 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت سی و سوم : Failover clusters Hyper-V clusters+ Guest clustering part 4 42′:45″ 16,500
34 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت سی و چهارم : پیاده سازی مبحث Stretched Clustering و Site Replication 1:1′:35″ 19,800
35 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت سی و پنجم : راه اندازی قابلیت عالی Storage space Direct S2D بر روی ویندوز سرور 2016 و vmware workstation 1:1′:8″ 20,900
36 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت سی و ششم : راه اندازی Network Load Balancing در ویندوز سرور 2016 42′:25″ 13,200
37 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت سی و هفتم : راه اندازی (Windows Server update service (WSUS در ویندوز سرور 2016 42′:0″ 13,200
38 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت سی و هشتم و آخر: مبحث Local backup و Server Monitoring 1:2′:12″ رایگان
زمان و قیمت کل 32:2′:40″ 481,800
65 نظر
ميلاد لطيفي
با سلام.مدت زمان به روز شدن جلسات جديد تقريبا چقدره؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

succes
سلام مهندس
باتوجه به اینکه مدرک دوره جزء الویت های من نیست و بیشتر خود محتویات و تجربه کاری الویت داره و محیط گرافیکی مدنظر میباشد ، این درس رو دانلود کنیم یا منتظر درس هایی جلوتر از این درس ک با محیط گرافیکی استارت میخورد باشیم؟
علیرضا قدیری
سلام
چطور میشه چندین کامپیوتر ازطریق پاورل شل join to dmain کرد به طور همزمان
من از این دستور استفاده میکنم
Add-Computer -ComputerName "Server01" -LocalCredential "Server01\Admin01" -DomainName "Domain02" -Credential Domain02\Admin02 -Restart -Force
ولی پسورد لوکال هر کامپیوتر میخواد که با هم فرق دارد
این مشکل راهی داره؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

davod_
سلام.....با تشکر از اموزش خوبتون.
امکانش هست این اسکریپ های که در ویدیو اموزش دادین برای ما بذارین؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

Jawad Ehsani
سلام.
تشکر میکنم بابت تدریس بسیار خوبتان.
مهندس عزیز من این سرویس را در سرور Core نتونستم پیدا کنم.
complusnetworkaccess-dcom-in
وب سایت توسینسو


موفق باشید.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

محمد
سلام
خسته نباشید استاد
استاد این کدهایی رو که در CMD میزنید لازم نیست که یاد بگیریم ؟؟ همون POWERSHELL اکتفا میکنه؟؟
منظور تو امتحان از دستورات CMD که سوال نمیدن!؟
به شخصه از POWERSHELL فراری بودم ولی رفته رفته میبینم خیلی هم جالب و خوبه

اما استاد واقیعتش من با این جلسه خیلی نتونستم ارتباط برقرا کنم و متوجه مفاهیم AD وDNS نشدم !!! البته میدونم که سر فصل های ماکروساف یه جوریه!! و مثلا انتظار داره اونی که این دوره رو میخونه بتونه یه AD کامل و بی نقص پیاده سازی کنه!!
استاد برای این دوره پیش نیاز خاصی مطرح هست؟؟
من دوره نتورک پلاس و دوره 698-70 استاد نصیری رو طی کردم این کافیه یا پیش نیاز دیگری هم لازمه؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

محمد
سلام استاد
خداقوت
استاد من به مشکل خوردم!!!
استاد بعد از اینکه سیست core رو در قسمت SM اضافه میکنم اول اینکه دیگه سرور رفرش نمیشه و به صورت پیام قرمز در قسمت پرچم نشون میده!! که نتونست رفرش کنه!!
یکی هم همون جور که میبنید در قسمت SM اسم سرور core من رو نمیاره میشه یکم راهنمایی کنید عکس هم میزارم
وب سایت توسینسو

محمد
به طرز عجیبی این مشکل رفع شد فقط چند دقیقه تو سایت های دیگر که در مورد این مشکل سرچ میکردم بعد برگشتن به VM
شرایط اینطور شد دلیلش چیه مهندس؟؟
وب سایت توسینسو

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

محمد
استاد ببخشید که زیاد سوال میپرسم
استاد مفهوم این snap-ins چیه؟؟ سرچ هم کردم که جواب نگرفتم
مثلا همین که تو جزو نوشته
Many of the Microsoft Management Console snap-ins

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

محمد
خسته نباشید استاد
استاد درباره اینکه چرا ادرس dns را در داخل AD روی 127.0.0.1 میگذاریم یکم توضیح میدید

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

Jawad Ehsani
سلام مهندس سیروس زاد عزیز
چطور میتوان بصورت RSAT به مشخصات کامپیوتر ها دسترسی داشت.
وب سایت توسینسو


موفق باشید.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

Jawad Ehsani
سلام
من سرور core دارم به عنوان Active Directory.
ممنون میشم بفرمایید که چکار کنم.

موفق باشید.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

Jawad Ehsani
سلام
من به صورت Remote هم نمیتوان تمام مشخصات را دید.
وب سایت توسینسو

موفق باشید

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

Jawad Ehsani
سلام
من با ویندوز 10 تست میکردم.چبا ویندوز سرور درست شد
تشکر
علی محبوبی نژاد
سلام
این دستوراتی که در بخش پایانی آموزش به صورت اسکریپت در power shell ISE می نویسین خیلی زیاده و واقعا هر چقدر تمرین بشه نمیشه حفظ شد...آیا اینا همش در امتحان مایکروسافت میاد؟ یا اصلا لازمه؟ یا همین که به صورت کلی ما یاد بگیریم که چطوری در ویندوز سرور گرافیکی بتونیم سرور core رو مدیریت کنیم کافیه؟؟ حالا فوقش نیاز شد سرچ میکنیم دستور رو...درسته؟
من همه دستورات اصلی رو حفظ شدم مثل ست کردن آی پی و گیت وی و تنظیم فایروال و جوین کردن به دامین و ....ولی اون آخریا که داخل power shell ISE بود به غیر از session زدن به core بعضیاش خیلی سخت هست....آیا نیازه همش یادمون بمونه؟ البته در ویدئوی قبلی شما اشاره کردید که واقعا نمیشه همه اینها رو حفظ کرد.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

poneh35
سلام استاد
خسته نباشید.
من داخل سرور core ، از قسمت sconfig میخوام شبکه رو تنظیم کنم نمیشه با دستورات پاورشل مشکل ندارم و درست انجام میشه . سرور رو یکبار دیگه هم نصب کردم اما مشکلم رفع نشد.

وب سایت توسینسو

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

poneh35
سلام
یک نسخه دیگه دانلود و نصب کردم باز هم همین مشکل رو داشت اما وقتی شبکه رو از حالت bridge خارج و روی یکی از موارد host-only تنظیم و ریستارت میکردم مشکل رفع میشد.من روی حالت bridge هیچ تنظیم خاصی انجام ندادم مورد خاصی باید تنظیم بشه؟ممنون میشم راهنماییم کنید.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

محمد صدرا
سلام اقای مهندس :

یه مشکلی که همیشه دارم ، IP عدد <1> در Reverse Lookup Zones پس از edit کردن و Resolve کردن است . عدد 1 پس از Resolve کردن Create می شود !

مشکل دوم : در Active Directory وقتی nslookup ADS-1.ictpro.local را CMD تایپ می کنم همه چیز اکی است در مقابل server : localHost

نوشته می شود و unknown نیست و لی از سیستم host خودم وقتی در command Prompt ، تایپ می کنم Nslookup ، قسمت LocalHost Unknown است . نمی دانم مشکل از کجاست . با تشکر فراوان و خوشحال می شوم اگر پاسخ سوال بنده را جواب دهید
سوال اول .Pejman1001
سلام. از قسمت iis گرافیکال که می خوام ریموت بزنم به iis سرور core خطا میده...
تنظیمات رجیستری رو هم انجام دادم ولی باز همون خطای قبلی رو میده...
به نظرتون مشکل از کجاست؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

Pejman1001
همون خطایی که قبل از تنظیمات رجستری میده:

وب سایت توسینسو


تنظیمات رجیستری رو اعمال کردم ولی باز خطا داد...
Pejman1001
وب سایت توسینسو


این خطا رو میده...
تنظیمات رجیستری رو اعمال کردم...
پیغام certificate رو هم دریافت کردم...
این خطا رو بعد از پیغام certificate میده...

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

Pejman1001
فایروال خاموشه. تایم ها هم یکی هستند...
Pejman1001
ربطی به تنظیمات vm نداره؟

Pejman1001

PS C:\Users\Administrator> Set-RDRemoteDesktop -CollectionName "Session Collection" -ShowInWebAccess $True
Set-RDRemoteDesktop : A Remote Desktop Services deployment does not exist on core-web.pejman1010.com. This operation
can be performed after creating a deployment. For information about creating a deployment, run "Get-Help
New-RDVirtualDesktopDeployment" or "Get-Help New-RDSessionDeployment".
At line:1 char:1
+ Set-RDRemoteDesktop -CollectionName "Session Collection" -ShowInWebAc ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : NotSpecified: (:) [Write-Error], WriteErrorException
+ FullyQualifiedErrorId : Microsoft.PowerShell.Commands.WriteErrorException,Set-RDRemoteDesktop

Pejman1001
تو خطای بالا نوشته اصلا ریموت دسکتاپ وجود نداره روی ویندوز core...
محمد صدرا
سلام اقای مهندس خسته نباشید . میشه از سرور Core دیتا سنتر به عنوان Active Directory و Dns سرور استفاده کرد ؟
این کار از نظر حرفه ای درست است یا خیر ؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

محمد صدرا
ممنون بابت پاسخ .

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

محمد صدرا
آقای مهندس سلام ، برای ADD کردن چند کامپیوتر به Domain حتما باید نام های انها را قبل از ADD کردن در DNS Server تعریف کنیم ؟ بین اسم کامپیوتر ها باید Space بزاریم یا ویرگول ؟ Add-Computer -ComputerName Core-web-1 , core-web-2 کدام حالت درست است ؟ با تشکر

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

محمد صدرا
با این ارور مواجه می شوم لطفا راهنمایی فرمایید
Add-Computer -ComputerName PC-1,PC-2,PC-3 -DomainName monde.local -LocalCredential administrator -Credential monde\Administrator -Restart -Force

وب سایت توسینسو

Pejman1001
مهندس جان من هنوز اندر خم مشکل قبلی موندم...
(چندتا نظر قبل)
تو قسمت all server که میرم. جلوی سرور core نوشته: kerberos target resolution error
احتمالا مشکل از همین جا باشه...
ممنون میشم اگه کمک کنید
alireza_e_d_n
وب سایت توسینسو


سلام مهندس من موقعی که دستور nslookup رو وارد میکنم با یه همچین پیغامی مواجه میشم . یه توضیحی میشه بدین ؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

alireza_e_d_n
معلوم شد آدرس سرور رو اشتباه nslookup میکردم :-(
الان nslookup میزنم درست نمایش میده .

اما یه سوال؟

-وقتی میخواستم توی تنظیمات dns برای domain خودم دوباره IP بزنم... IP که به عنوان static بهش معرفی کرده بودم رو به عنوان valid IP نمیشناسه و فقط IP ورژن 6 رو میشناخت .


-حتی زمانی که آدرس سرور رو ping میکنم request timeout میدادیه سری از این مورد ها قبلا اصلا مشکلی نداشت
وب سایت توسینسو

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

alireza_e_d_n
مهندس یه سوال ...

1- چرا زمانی که در سرور core دستور ping -t میزنیم برای سرور active directoryیه مقدار از بسته ها request time out میده و چند ثانیه که میگزره دوباره وصل میشه ...باز یه چند بار دیگه ping موفق میده بعد دوباره request time out میده

علتش چیه ؟

2- زمانی که در سرور (کر) ads-1.itpro.local رو ping میکنم ping جواب میده ولی زمانی که فقط itpro.local رو ping میکنم بهم request timeout میده ؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

alireza_e_d_n
اخه مهندس این مشکل باعث شده که من نتونم سرور core رو وارد domain خودم بکنم و فکر میکنم برای ادامه دادن دوره بهش احتیاج داشته باشم

حتی یه تونستم ویندوز 10 رو وارد domain خودم بکنم اما ویندوز سرور Core رو نمیتونم وارد domain بکنم

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

alireza_e_d_n
بله شما درست میگین ...


با یه virtual machine دیگه امتحان کردم درست شد .
alireza_e_d_n
سلام مهندس بعد از دستور

set-itemproperty -path"HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\webmanagement \server" -Name "enableremotemanagment" -value 1

و تغییر نام سرور core از طریق active directory ...سرور اکتیو دایرکتوریم دیگه refresh نمیشه . و دیگه سرور crore رو هم شناسایی نمیکنه .
علتش چیه ؟
اینو توی سوال های بالا تر هم دیدم ولی راه حلش برای من کار نکرد

ببخشید انقدر سوال میپرسم.

وب سایت توسینسو

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

alireza_e_d_n
درست شد متشکر.
mmkarimi

سلام مهندس

عذر میخام

من این فایل هایی که گفتین در جلسه های 5 و 6 دوره 70-740 میزارین رو پیدا نکردم

این فایل ها مربوط به DSC بودن.

ممنون میشم لینکش رو دوباره قرار بدین

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

مرتضی سلیمانی

سلام بالای دوره نوشتید 30 درصد تخفیف بعد موقعه خرید نوشیتید 5 درصد به مناسبت عید سعید فطر تخفیف 80 درصدی نمیخواین بدین؟

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره بهاره می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....