دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت هجدهم : تصمیم گیری مناسب و راه اندازی Storage Replication

 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت هجدهم : تصمیم گیری مناسب و راه اندازی Storage Replication

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

در این قسمت به بحث محافظ از داده ها میپردازیم اطلاعات برای شرکت ها وسازمانها از درجه اهمیت زیادی برخوردار هستند و تکنیک های محافظت از آنها امروز متنوع و زیاد شده اند. یکی از این تکنیک ها ,انتقال داده ها به یک مکان جغرافیایی دیگر و تهیه کپی از آنهاست که میتوانند آنها را از بلایای طبیعی سیل زلزله و حتی انسانی در امان نگه دارند .یکی از این تکنیک ها Replication میباشد که در این جلسه انواع آن نحوه تصمیم گیری صحیح و تنظیمات آن را یاد میگیریم و همچنین یاد خواهیم گرفت چطور در عمل آنها را بین سرور های خود پیاده سازی کنیم.
لینک فایل اسکریپت این جلسه رمز فایل در ویدیو دقیقه 31:36

برای مطلع شدن از انتشار ویدیو ها به کانال اختصاصی اینجانب در تلگرام بپیوندید

 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت هجدهم : تصمیم گیری مناسب و راه اندازی Storage Replication

#replication_چیست؟ #مدرک_mcse_2016 #ویدیو_آموزشی_mcsa_2016 #آموزش_replication #دوره_آموزشی_mcse_2016 #دوره_mcse_2016 #راه_اندازی_replication #آموزش_آنلاین_mcsa_2016 #دوره_mcsa_2016 #تفاوت_async_و_sync_replica
عنوان
1 دوره MCSA Windows Server 2016 آزمون 740-70: قسمت اول مقدمه 4′:46″ رایگان
2 دوره MCSA 2016 قسمت دوم: آشنایی با امکانات جدید windows server 2016 و مروری بر سر فصل های این دوره 1:23′:36″ رایگان
3 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت سوم :برنامه ریزی قبل از نصب سپس نصب کامل ویندوز سرور 2016 و در آخر تنظیمات پس از نصب 1:1′:9″ رایگان
4 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت چهارم : نصب ویندوز سرور 2016 به صورت core و تنظیمات اولیه آن 37′:28″ 11,000
5 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت پنجم: راه اندازی ساده AD و DNS و مدیریت سرور های core به صورت ریموت. 1:2′:42″ 19,800
6 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت ششم: مبحث DSC PowerShell ارسال تنظیمات بر روی چندین سرور همزمان و تنظیم اتومات توسط خود سرور ها 1:2′:19″ 13,200
7 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت هفتم : مدل های مختلف فعال سازی ویندوز و راه اندازی سرور های KMSو ADBA 1:1′:22″ 11,000
8 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت هشتم: مبحث بسیار مهم Upgrade و Migrate به ویندوز سرور 2016 46′:1″ 11,000
9 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت نهم: آموزش کامل نصب و راه اندازی NANO server 1:13′:56″ 17,600
10 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت دهم : مدیریت حرفه ای Nano server 33′:36″ 11,000
11 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت یازدهم : برنامه ریزی برای مجازی سازی 49′:48″ 11,000
12 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت دوازدهم : مبحث مهم WDS و نصب کاملا" اتومات انبوهی از سیستم عامل ویندوز در کمترین زمان بدون کوچکترین دخالت کاربر 1:24′:12″ 20,900
13 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت سیزدهم :مدیریت و تنظیمات image ها برای WDS به صورت Offline 47′:6″ 13,200
14 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت چهاردهم :مبحث مدیریت دیسک ها و تصمیم گیری و بهترین تنظیم 55′:42″ 14,300
15 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت پانزدهم : Configure shares and Permissions +SMB and NFS+ACLs 1:4′:58″ 13,200
16 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت شانزدهم : ساخت و تنظیمات Storage pools 46′:9″ 13,200
17 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت هفدهم : مبحث پیشرفته استوریج ها ISCSI-ISNS-DCB-MPIO 54′:35″ 13,200
18 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت هجدهم : تصمیم گیری مناسب و راه اندازی Storage Replication 33′:37″ 11,000
19 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت نوزدهم :Implement Data Deduplication 32′:17″ 11,000
20 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت بیستم : Implement and Configure Hyper-V 44′:9″ 13,200
21 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت بیست و یکم : Manage Hyper-V and Nested virtualization +User Deligation 41′:58″ 13,200
22 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت بیست و دوم : ساخت ماشن های مجازی و مباحث مهم تنظیمات آنها 45′:58″ 13,200
23 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت بیست و سوم : تنظیمات پیشرفته ماشین های مجازی و import Export 34′:19″ 11,000
24 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت بیست و چهارم : ساخت و تنظیمات استوریج ها در Hyper-V 32′:8″ 11,000
25 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت بیست و پنجم : مدیریت و رفع عیب استوریج ها در Hyper-V 40′:31″ 13,200
26 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت بیست و ششم : مبحث کامل Networking در Hyper-V 2016 1:8′:45″ 17,600
27 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت بیست و هفتم : مبحث docker و container ها در ویندوز سرور 2016 قسمت اول 40′:17″ 16,500
28 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت بیست و هشتم : مبحث docker و container ها در ویندوز سرور 2016 قسمت دوم 59′:45″ 19,800
29 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت بیست و نهم : مبحث Hyper-v replica و VM Migration 1:10′:36″ 18,700
30 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت سی ام : Failover Clustering Part 1 40′:25″ رایگان
31 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت سی و یکم : Failover cluster Configuration and maintenance part 2 55′:46″ 18,700
32 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت سی و دوم : Failover clusters management part 3 40′:39″ 16,500
33 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت سی و سوم : Failover clusters Hyper-V clusters+ Guest clustering part 4 42′:45″ 16,500
34 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت سی و چهارم : پیاده سازی مبحث Stretched Clustering و Site Replication 1:1′:35″ 19,800
35 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت سی و پنجم : راه اندازی قابلیت عالی Storage space Direct S2D بر روی ویندوز سرور 2016 و vmware workstation 1:1′:8″ 20,900
36 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت سی و ششم : راه اندازی Network Load Balancing در ویندوز سرور 2016 42′:25″ 13,200
37 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت سی و هفتم : راه اندازی (Windows Server update service (WSUS در ویندوز سرور 2016 42′:0″ 13,200
38 دوره MCSA 2016 آزمون 740-70 قسمت سی و هشتم و آخر: مبحث Local backup و Server Monitoring 1:2′:12″ رایگان
زمان و قیمت کل 32:2′:40″ 481,800
8 نظر
محسن امیری فخر
ممنون از جلسات بسیار عالیتون
محسن امیری فخر
سلام وقت بخیر جناب مهندس سیروس زاد عزیز // بنده طبق سناریو با تمام جزئیات بدون کوچکترین تفاوتی با شما اومدم و اجرا کردم بحث replica رو !!
اما یه خطایی رخ داد زمان Fail over:
PS C:\Users\administrator.ITPRO\Desktop> #reverse Replication
Set-SRPartnership -NewSourceComputerName FS2 -SourceRGName FS2RG -DestinationComputerName FS1 -DestinationRGName FS1RG
Set-SRPartnership : This operation is not supported when replication group FS2RG is in initial block copy as it might result in data loss.
At line:2 char:1
+ Set-SRPartnership -NewSourceComputerName FS2 -SourceRGName FS2RG -Des ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : NotSpecified: (MSFTWvrAdminTasks:rootMicrosoft...TWvrAdminTasks) [Set-SRPartnership], CimException
+ FullyQualifiedErrorId : Windows System Error 1,Set-SRPartnership

خوب اینجا تکلیف fail over چی میشه ؟؟ در ضمن بعد از اینکه removeکردم sr رو تو FS1 فایلها بود اما در FS2 نبود !!
یعنی انگار این عملیات یکجاش شدیدا مشکل داره ... شاید شما روی سیستم هاتون کانفیگ خاصی رو انجام دادید که من انجام ندادم البته بازم عرض می کنم دقیقا مثل شما انجام دادم .. دقیقا مثل شما !!! سپاس از تلاشتون برای ساخت ویدئو های جذاب و کاربردیتون .. ممنون

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

محسن امیری فخر
سلام .. وقت بخیر .. بله عینا مثل شما جلو رفتم .. البته یک سوال ؟ من تنظیمات dns اکتیو رو براساس همون نصب اکتیوی که انجام دادید انجام دادم سوالی که هست باید تنظیم خاص دیگه ایی رو هم انجام بدم تو dns تو فیلم چیز خاص نفرمودید .. من حتی اسم اکتیوم هم مثل شماست .. باز هم ممنون از راهنماییتون
محسن امیری فخر
راستی تست توپولوژی sr هم گرفتم مشکلی نبود .. واقعا نمیدونم مشکل از کجاست ..
راستی من failover رو روسیستم fs1 انجام دادم .. اگر رو سیستم fs2 انجام بدم صحیح نیست؟
محمد مرآتی شیرازی
سلام استاد
آموزش مفیدی بود اما چه بهتر بود که به صورت گرافیکی هم آموزش میدادید

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

محسن امیری فخر
سلام مهندس جان .. با عرض پوزش یک سوال خارج از درس دارم از شما // نرم افزاری که شما با اون به ضبط این ویدئو ها از دسکتاپ می پردازید و قابلیت تایپ و مارکر رو داره رو ممنون میشک اسمش رو بفرمائید یا لینک دانلودش رو برای ما ارسال فرمائید .. ممنون از لطف شما// نرم افزار های متنوعی هستش تو بازار ولی همشون به درد بخور نیست
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره بهاره می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....